Direct naar content

Waterspiegel 5: WGO Water, bestrijdingsmiddelen en alles over nitraat

23 december 2021 Nieuws

Waterspiegel nummer 5 is uit. In deze laatste editie van het jaar een terugblik op het WGO Water waarin diverse Kamerleden minister Visser nadrukkelijk opriepen alles op alles te zetten om de doelen voor de waterkwaliteit te halen. Verder een mini-dossier over nitraat en de drinkwatervoorziening en onder meer aandacht voor bestrijdingsmiddelen, cybersecurity en innovatie.

Op 22 november vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. De aanwezige Kamerleden ruimden een prominente plaats in voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het niet halen van de KRW-doelen in 2027. De Kamerleden waren het met elkaar eens dat de doelen uiterlijk in 2027 gehaald moeten zijn. Ze spraken hun zorg uit over het feit dat het doelbereik met de huidige maatregelen niet mogelijk blijkt. ‘Alle hens aan dek om uiterlijk 2027 de doelen te bereiken.’ aldus Derk Boswijk (CDA).

Onder de Europese Nitraatrichtlijn moeten alle lidstaten elke vier jaar een actieprogramma opstellen om de waterkwaliteit te verbeteren. Nederland dient dit 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (NAP) in december in. Onderzoekers Gerard Velthof en Erwin van Boekel van Wageningen University & Research en hoogleraren Marleen van Rijswick en Annelies Freriks van Universiteit Utrecht droegen met rapporten aan de voorbereiding bij. Zij geven hun visie op het Nederlandse mestbeleid.

De Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden heeft als doel het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in Europa te beperken via ‘Integrated Pest Management’ of IPM. Momenteel wordt in Brussel gewerkt aan een herziening van deze richtlijn: een goede gelegenheid om de vrijblijvendheid ervan te verminderen. Want die bescherming mag nog wel wat krachtiger, ook in Nederland!
André Bannink van de vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA vertelt over de stand van zaken van bestrijdingsmiddelen in rivierwater en de effecten van de richtlijn.

Afgelopen juni deden zo’n 96 organisaties uit de publieke en private sector mee aan de grootste nationale cybercrisisoefening tot nu toe, ISIDOOR 2021. Bijna 1.500 deelnemers uit vitale sectoren zoals drinkwatervoorziening, nucleair, energie, infrastructuur en het bankwezen hebben geoefend – samen met verschillende overheden, zoals ministeries, veiligheidsregio’s, politie en het OM. Waarom is zo’n grootschalige oefening nodig en wat hebben de drinkwaterbedrijven ervan geleerd? Aan het woord komen achtereenvolgens Hester Somsen en Hans de Vries (NCTV), Arno Sierkstra en Sjors Kieft (Waternet) en Wendy Kloeg (Dunea).

Om innovatie en groei te stimuleren investeert de Nederlandse overheid in tien topsectoren: samenwerkingsverbanden van grote en kleine ondernemers met onderzoeksinstituten en de overheid. De drinkwaterbedrijven zijn volop actief binnen de Topsector Water en Maritiem, met name in het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Watertechnologie. Voorzitter Walter van der Meer vertelt meer over het belang van innovatie en de praktische toepassingen daarvan in de watersector.

Jantienne van der Meij (WaterCampus Leeuwarden) en Anne Mathilde Hummelen (KWR) zijn samen directeur van het TKI Watertechnologie. Zij vertellen hoe het Nationaal Groeifonds innovaties een vliegende start zal geven en wat de opbrengsten zijn van goede samenwerking.

Lees de Waterspiegel

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*