Direct naar content

Wereldwaterdag: Waterspiegel laat zien dat ook in Nederland nog veel te doen is

22 maart 2019 Nieuws

​​Vandaag op Wereldwaterdag verschijnt onze eerste Waterspiegel van 2019. Op deze dag wordt er wereldwijd stilgestaan bij het belang van voldoende en schoon (drink)water. Het drinkwater in Nederland is van zeer hoge kwaliteit, maar voor de bronnen geldt dat hier nog veel te doen is. Daarom in deze editie veel aandacht voor de waterkwaliteit van de bronnen.

In het hoofdartikel lichten de directeuren van drinkwaterbedrijven Evides, PWN en Vitens het belang van de zogeheten ‘versnellingstafels’ toe, samen met de onafhankelijk voorzitter van deze versnellingstafels Gerard Doornbos. Deze versnellingstafels zijn er gekomen omdat de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven bestuurlijke afspraken te willen maken die daadwerkelijk verschil maken voor de waterkwaliteit. Een van de manieren om de waterkwaliteit te verbeteren is de Ketenaanpak Medicijnresten. In deze Waterspiegel is daarom ook aandacht voor een werkbezoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) door vertegenwoordigers van de zorgsector, de ministeries van VWS en IenW, TU Delft, de waterschappen en drinkwaterbedrijven in het kader van deze ketenaanpak. In een achtergrondartikel wordt vervolgens toegelicht wat het belang is van de Kaderrichtlijn Water en waarom deze Europese richtlijn momenteel in de schijnwerpers staat. Nog meer over Europa is te lezen in een artikel over de aanstaande verkiezingen voor het Europees Parlement, deze zijn voor de Waterspiegel een aanleiding om alle Europese waterdossiers eens op een rij te zetten. Naast deze artikelen is er nog veel meer te lezen, zo bevat deze Waterspiegel onder andere een prikkelende column door Dragan Savić van KWR over de Digital Water Future, is er een verslag van de Grote Kabel- en Leiding Challenge en in het Waterpaspoort is te lezen hoeveel glazen water Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) dagelijks drinkt.

De Delta-aanpak Waterkwaliteit richt zich op alle belangrijke bronnen voor waterverontreiniging: landbouw, stedelijk afvalwater en industrie. Uiterlijk in 2027 moet Nederland de maatregelen hebben genomen die ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) bereikt kunnen worden. Drie zogeheten ‘versnellingstafels’ spelen hierbij een belangrijke rol. De drinkwatersector is aan elk van de versnellingstafels vertegenwoordigd door een directeur van één van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. Voor de drinkwatersector is het belangrijk dat de bronnen – het grond- en oppervlaktewater– zo schoon mogelijk zijn. Want wat er niet in zit, hoeft er tenslotte niet uit. Dat betekent namelijk dat met een zo klein mogelijke zuiveringsinspanning – en dus tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten – schoon en veilig drinkwater geproduceerd kan worden.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een belangrijk instrument om op Europees én nationaal niveau een goede waterkwaliteit te kunnen realiseren en drinkwaterbronnen te kunnen beschermen. De Europese Commissie evalueert momenteel de KRW en haar dochterrichtlijnen, zoals de Grondwaterrichtlijn en de richtlijn Prioritaire Stoffen. Hierdoor staan de KRW en de toekomst ervan momenteel in de schijnwerpers, niet alleen in Brussel, maar ook in Nederland. Voldoende zoet water van goede kwaliteit is immers essentieel voor de drinkwatersector. Deze lopende evaluatie is voor Vewin de aanleiding om in een artikel de achtergronden van de KRW en de inzet van Vewin uit te lichten.

Lees Waterspiegel nr. 1 2019

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*