Watersector en berichtgeving over droogte en toenemend risico watertekort
Terug 13 juli 2022

Watersector en berichtgeving over droogte en toenemend risico watertekort

Tijdens een lange periode met weinig neerslag, kan de waterbeschikbaarheid in Nederland afnemen. Zo kan de waterstand op de grote rivieren Rijn en Maas lager zijn dan normaal, wat beperkingen kan geven voor de scheepvaart en het inlaten van oppervlaktewater naar verschillende gebieden. Op hoger gelegen delen van Nederland kunnen grondwaterstanden wegzakken en watergangen droogvallen. Verschillende organisaties in de waterketen hebben hier op verschillende manieren mee te maken. Zij hebben hierover vaak veel informatie beschikbaar op hun eigen websites. Onderstaand overzicht is niet uitputtend, maar geeft een goed beeld van de beschikbare informatie over droogte en watertekort bij onze partners in de waterketen.

Overzicht informatie over droogte

Rijkswaterstaat publiceert de online droogtemonitor, hierin worden de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen voor watertekort of droogte beschreven. De informatie is afkomstig van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin. Deze partijen komen tijdens dreigende crisissituaties bijeen in de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Meer algemene informatie over droogte en hitte is te vinden via de droogtepagina van de Rijksoverheid. De Unie van Waterschappen heeft informatie over droogte beschikbaar via deze link.

Op de website van onswater.nl staan voorbeelden van hoe we in Nederland aan schoon en veilig water werken. En wat Nederlanders zelf kunnen doen. Als er maatregelen in het kader van droogte of watertekort van kracht zijn, is op Ons Water per provincie een overzicht beschikbaar van deze maatregelen. Op de website is ook informatie te vinden over hoe droogte kan ontstaan en staan tips voor hoe om te gaan met water in tijden van droogte. Ons Water is een samenwerkingsverband van: Waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Unie van waterschappen, Vewin, VNG en IPO.

In de Vewin-publicatie Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat? staat uitgelegd hoe het leveren van drinkwater als primaire levensbehoefte in Nederland is georganiseerd, onder normale omstandigheden, maar ook in crisissituaties. Ook geeft de publicatie antwoord op de vraag hoe robuust de drinkwatervoorziening is uitgevoerd en hoe de drinkwaterbedrijven omgaan met allerlei gevaren en dreigingen.

De tien drinkwaterbedrijven hebben informatie en tips beschikbaar die specifiek voor de klanten in hun regio zijn. Deze zijn hier te vinden:

Tags by dit artikel
Delen via: