Onderwerp nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiƫn, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht
Droogte: geen knelpunten voor de drinkwatervoorziening, wel verhoogde afzetten
22 juni 2023

De droogte heeft vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening. Er zijn geen knelpunten in de bronnen (grond- en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De waterpeilen in de bekkens, duinen en plassen zijn op orde.

Lees verder
Droogte: vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening
14 juni 2023

Sinds half mei is in Nederland geen neerslag gevallen. Het neerslagtekort is opgelopen tot ruim boven de mediaan. Ook voor de komende periode wordt geen neerslag verwacht en blijven de temperaturen hoog. Daardoor neemt het neerslagtekort verder toe tot waarden boven die van de 5% droogste jaren.

Lees verder
Goede uitgangssituatie droogteseizoen 2023
30 maart 2023

De uitgangssituatie voor het droogteseizoen in Nederland is goed. Dat blijkt uit de eerste droogtemonitor van het seizoen, ook wel het startbericht genoemd. Dit startbericht verschijnt ongeacht de actuele droogtesituatie elk jaar rond 1 april en beschrijft de uitgangssituatie voor het droogteseizoen.

Lees verder
Droogte geeft geen knelpunten drinkwatervoorziening
3 augustus 2022

Zoals elk jaar houden Rijkswaterstaat, waterschappen, Vewin, provincies en betrokken ministeries de watertoestand sinds maart in de gaten. Sinds 13 juli 2022 is opgeschaald naar het niveau "dreigend watertekort" (niveau 1). Vanaf vandaag geldt een nationaal "feitelijk watertekort" (niveau 2).

Lees verder
Watersector en berichtgeving over droogte en toenemend risico watertekort
13 juli 2022

Tijdens een lange periode met weinig neerslag, kan de waterbeschikbaarheid in Nederland afnemen. Zo kan de waterstand op de grote rivieren Rijn en Maas lager zijn dan normaal, wat beperkingen kan geven voor de scheepvaart en het inlaten van oppervlaktewater naar verschillende gebieden. Op hoger gelegen delen van Nederland kunnen grondwaterstanden wegzakken en watergangen droogvallen.

Lees verder