Droogte

Drinkwaterbedrijven hebben een technisch robuust systeem waarmee ze 24x7 schoon drinkwater leveren. Ook tijdens een langere periode van droogte en hitte, wanneer er een grotere drinkwatervraag kan ontstaan. Drinkwaterbedrijven geven op die momenten aan hoe de situatie in de regio is en geven hun klanten adviezen als extra maatregelen nodig zijn, zoals het verder beperken van het watergebruik. Als vast advies geldt dat minder water gebruiken altijd beter is, het hele jaar door. Droogte kan negatieve gevolgen hebben voor allerlei functies, waaronder de drinkwatervoorziening, de landbouw de natuur en de industrie. Daarnaast stijgt de drinkwatervraag in bredere zin door economische ontwikkelingen en bevolkingstoename. We zien nu dat ons huidige watersysteem niet is ingericht op droogte, maar op water zo snel mogelijk afvoeren. Dit is een van de redenen waarom de drinkwatersector pleit voor een watertransitie gericht op het creëren van een klimaatrobuust systeem dat de waterbeschikbaarheid in de toekomst verzekert.

Vragen en antwoorden over watertekort en droogte

Vewin krijgt veel vragen over droogte, watertekort en drinkwater. In dit artikel zetten we de meestgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden overzichtelijk op een rij.

>>Klik hier voor het overzicht met vragen en antwoorden<<Droogtemonitor

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin. Klik hier voor: Online Waterberichtgeving | Rijkswaterstaat (rws.nl)

Publicatie: Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?
Publicatie: Continu betrouwbaar drinkwater leveren, hoe doen we dat?

In deze publicatie staat uitgelegd hoe het leveren van drinkwater als primaire levensbehoefte in Nederland is georganiseerd, onder normale omstandigheden, maar ook in crisissituaties. Ook geeft de publicatie antwoord op de vraag hoe robuust de drinkwatervoorziening is uitgevoerd en hoe de drinkwaterbedrijven omgaan met allerlei gevaren en dreigingen.

Lees verder
Publicatie: Kerngegevens Drinkwater 2023
Publicatie: Kerngegevens Drinkwater 2023

Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en van de drinkwaterbedrijven. Daarnaast geven tijdreeksen inzicht in de sectortrends. De gegevens zijn ontleend aan de Vewin benchmark database, het jaarlijkse ‘Tarievenoverzicht drinkwater’ van Vewin en aan het onderzoek ‘Watergebruik Thuis 2021’, uitgevoerd door het CBS in opdracht van Vewin. De kaartjes over de hardheid van het drinkwater, drinkwaterwinningen, grondwaterbeschermingsgebieden en oppervlaktewaterbronnen voor drinkwater zijn opgesteld door KWR Water Research Institute.

Lees verder
Publicatie: Drinkwaterstatistieken 2022
Publicatie: Drinkwaterstatistieken 2022

Drinkwater uit de kraan lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door te snelle waterafvoer, droogte en verzilting. Maar ook de vraag naar water neemt toe door een groeiende economie en bevolking.

Lees verder