Oproep Vewin aan nieuw kabinet

De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, verenigd in Vewin, voorzien ruim 8 miljoen huishoudens en bedrijven continu (24x7) van gezond, lekker en betaalbaar kraanwater. Zij vervullen daarmee een vitale functie in de samenleving voor volksgezondheid, welzijn én welvaart. Dat er altijd water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat dreigt steeds minder het geval te zijn. De beschikbaarheid, benutbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen – grond- en oppervlaktewater – staan steeds meer onder druk. Door toename van de bevolking, nieuwe woningen en economische groei stijgt de vraag naar drinkwater. Zonder snelle actie van alle betrokken partijen, in het bijzonder provincies en Rijk, ontstaan in steeds meer regio’s knelpunten bij het verzekeren van de drinkwatervoorziening en kunnen drinkwaterbedrijven niet aan de tot 2030 stijgende vraag naar drinkwater voldoen. Drinkwater moet bij het nieuwe kabinet dus hoger op de agenda.

Vandaag actie voor de toekomst van ons drinkwater!

Vewin en de drinkwaterbedrijven hebben de belangrijkste punten voor de toekomst van ons drinkwater geformuleerd in deze video's:

Waternet:


Brabant Water:


PWN:WMD:WML:Dunea:Evides:Waterbedrijf Groningen:


Vitens:


Nieuws: Vewin pleit bij informateurs voor snelle actie voor de toekomst van ons drinkwater

In een brief die Vewin vandaag aan de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol heeft gestuurd, benadrukt de drinkwatersector het belang van gezond, schoon en voldoende drinkwater voor de volksgezondheid, voedselzekerheid, veiligheid, bedrijvigheid en welvaart. Vewin roept in deze brief het nieuwe kabinet op om snel in actie te komen en de drinkwaterbedrijven te ondersteunen bij hun taken. Dit om de continuïteit van de Nederlandse drinkwatervoorziening op korte en lange termijn te borgen en ervoor te zorgen dat de drinkwaterbedrijven hun belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan een welvarend, gezond en veilig Nederland.

Klik hier voor de brief

Animatie: Drinkwaterbedrijven in Nederland spelen een cruciale rol bij het leveren van schoon en veilig drinkwater aan iedereen.