Precario Dossier

 

Hartelijk welkom op de precariodossierpagina van Vewin. Op deze pagina vindt u informatie over precario. Al tien jaar lang vraagt de Tweede Kamer om afschaffing van de precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven. Vewin wil dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk instemt met het wetsvoorstel tot afschaffing van de precariobelasting, dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken eind juni indiende.  
Het aantal gemeenten dat precario in rekening brengt en het bedrag stijgen beide de laatste jaren fors. Deze belasting op de waterleidingen zit voor de consument verstopt in de waterrekening en is daarmee voor de waterverbruiker een ondoorzichtige belasting en lastenverzwaring. Tegelijkertijd is precario de snelst stijgende inkomstenbron voor gemeenten. De onderstaande infographic geeft inzicht: 

Infographic_precario_web.jpg 

Momenteel heffen 61 gemeenten precario op de drinkwaterinfrastructuur, waarmee de waterrekening tot 50 Euro in die gemeenten stijgt. Maar liefst 87 gemeenten zijn voornemens om precario te gaan heffen. De onderstaande Vewin precariokaart laat deze ontwikkeling zien (Klik hier voor een gedetailleerd overzicht):

 

Hieronder een opsomming van de Vewin uitingen waarin precario centraal staat: 

COELO: Afschaffen precariobelasting in tien jaar is onwenselijk lang 31-8-2016

Vewin is blij met wetsvoorstel afschaffen precariobelasting 27-6-2016

Minister Plasterk maakt vaart met wetsvoorstel precarioheffing 3-5-2016

Vewin is blij met afschaffing precariobelasting 12-2-2016

VNO-NCW: Tijd dat minister Plasterk precario aanpakt 21-1-2016

Precariobelasting zal in 2016 met 27% fors stijgen 18 december 2015

Tweede Kamer wil haast met afschaffen precariobelasting via energie- en waterrekening 27 november 2015

Consument betaalt steeds meer onzichtbare gemeentebelasting via energie- en waterrekening
16-11-2015

Gezamenlijke brief Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken inzake precario 10 november 2015

Gezamenlijke brief van Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland aan de Tweede Kamer inzake precario 29 juni 2015

Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) pleit voor afschaffen precariobelasting
27-03-2015

Precariopetitie Vewin: Precariobelasting nutsbedrijven is ondoorzichtige lastenverzwaring
16-12-2014

Precario-jubileum 2004 – 2014: Tweede Kamer vraagt al 10 jaar om afschaffing dec. 2014

Unie van Waterschappen en Vewin: Samen werken aan de wateragenda september 2014

Precario: nog steeds geen wetsvoorstel ingediend​ september (p.11) 2013

Rutte 2: schaf precario op drinkwaterleidingen af december 2012

Vewin optimistisch over brief Donner: einde aan precarioheffing juli 2011

Drinkwater: vijf soorten belasting (p.18) mei 2011

Heffen precariobelasting blijft aantrekkelijk voor gemeenten februari 2011

Precario op waterleidingen van de baan december 2010

Geen vrijstelling precariobelasting voor waterbedrijven maart 2010

Precario op drinkwaterleidingen afschaffen: reactie Vewin op dreigend uitstel van toegezegde vrijstelling januari 2010

Prijs van water blijft gelijk: Precario is Vewin een doorn in het oog februari 2009

Staatssecretaris Bijleveld wil precario afschaffen mei 2008

De wandelganger: 'wat is precario?' februari 2008

Vewin vindt de belastingdruk op drinkwater buitenproportioneel (p.36) oktober 2007

Vewin vindt de belastingdruk op drinkwater buitenproportioneel (p.12) oktober 2006

Belastingen stuwen prijs drinkwater op, Kamerleden willen af van ongelijk precario​ (p.18) mei 2005

"Grote discussies met gemeenten over precario" (p.7) oktober 2004​

Overige publicaties

    Coelo Atlas van de lokale lasten 2016

 

Moties en beantwoording recente vragen over precario in de Tweede Kamer:

​Jaar ​Motie Status:
​2015Motie van het lid Veldman c.s. over afschaffen van de precariobelasting op netwerkstructurenAangenomen, klik hier voor de stemmingsuitslag
​2014 Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de waterrekening (precario)
2014Beantwoording vragen van het lid Van Raak (SP) over het wetsvoorstel afschaffen precariobelasting voor nutsbedrijven door Minister Plasterk
​2010

​Motie Van der Burg (VVD) om het wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven zo spoedig mogelijk in te dienen, opdat dit voor 1 januari 2012 in werking kan treden

​Aangenomen
​2008

Motie Koppejan (CDA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU) over het afschaffen van precarioheffingen op waterleidingen in 2009

​Aangenomen

​2005Motie Van Beek (VVD) en Knops (CDA) over een wettelijk verbod op precarioheffing op infrastructuur van nutsbedrijven, ingaande 26 augustus 2005​Aangenomen
​2004 ​Motie de Pater-van der Meer (CDA) om gemeenten geen precario te laten heffen op de ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven​Aangenomen

​​​ 

  ​