Waterspiegel nr. 2 - 2023

In deze editie:

De zomereditie van de Waterspiegel is uit! In het hoofdartikel staat de waterbehoefte van bedrijven in Nederland centraal, met een interview met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Ook leest u over waterbeschikbaarheid in Nederland. Erik Liefting, adviseur stedelijk water geeft zijn visie op het beter vasthouden van water. Drinkwaterbedrijven PWN en WML lichten toe welke uitdagingen zij tegenkomen bij de beschikbaarheid van bronnen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur stelt dat Nederland de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gaat halen.