Schaliegas dossier

 

   

Schaliegas staat volop in de belangstelling, zoals recentelijk het schaliegas debat  in de Tweede Kamer. Op deze dossierpagina is belangrijke informatie van de drinkwatersector in relatie tot schaliegas gebundeld. Boren naar schaliegas is een risico voor drinkwater omdat de winning tot verontreiniging van het grondwater kan leiden. Op deze dossier pagina zijn belangrijke Vewin nieuwsitems, artikelen en Tweede Kamermoties over dit onderwerp
opgenomen. Tevens zijn onderzoeken naar
de gevolgen van schaliegas voor drinkwater-
winning op deze pagina te vinden. 

Vewin nieuws

Motie aangenomen om schaliegas uit te sluiten 9-3-2016

Schaliegas blijft optie, Vewin wil betrokkenheid drinkwatersector​ 19-1-2016​

Wijziging Mijnbouwwet stap in de goede richting, zorgen drinkwatervoorziening blijven 2-12-2015

Motie aangenomen om fracking naar gas op te schorten 30-10-2015

Schaliegaswinning risico’s voor drinkwater 09-09-2015

Voorlopig geen opsporing en winning schaliegas, Onderzoek nodig 10-07-2015

Grondwater- en drinkwaterkwaliteit beter beschermd door uitbreiding weigeringsgronden mijnbouwwet 21-04-2015

Tweede Kamer scherpt voorwaarden schaliegas aan 18-12-2014

Koepels plaatsen kanttekeningen bij schaliegasdossier 21-10-2014

Tweede Kamer wil risico's schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening uitsluiten10-6-2014  
 
Debat schaliegas: sluit drinkwatergebieden volledig uit 3-6-2014

Schaliegasstudie neemt zorgen voor drinkwater niet weg 28-5-2014

Regelgeving schaliegas aanscherpen  19-9-2013

Kamer stelt voorwaarden aan boren naar schaliegas 24-4-2013

Drinkwatersector waarschuwt opnieuw voor gevolgen schaliegaswinning11-2-2013

Onduidelijkheid gevolgen schaliegaswinning 11-5-2011

Risico’s schaliegasboringen voor drinkwaterwinning uitsluiten22-12-2011

Eerst duidelijkheid over risico's schaliegasboringen 27-10-2011

Brabant Water stelt aanvullende kwaliteitseisen schaliegasboringen14-9-2011

Onduidelijkheden schaliegas moeten boven tafel 12-9-2011

Vewin in de Tweede Kamer: Hoorzitting schaliegas 9-9-2011

Vitens bezorgd om proefboringen steenkoolgas 22-7-2011

Brabant Water in VPRO’s Goudzoekers over schaliegas 13-7-2011

 

Overige Vewin uitingen

Interview met Vewin directeur Renée Bergkamp op Radio 1 juni 2015

Gezamenlijke brief Vewin, IPO en Unie van Waterschappen januari 2014

Judith Merkies, PvdA/S&d: ‘Schaliegas: niet doen!’ september 2013

EZ-rapport: calamiteiten zijn niet uitgesloten - ‘Schaliegas is bron van zorg’september 2013

Onderzoek bagatelliseert risico’s schaliegas September 2013

Schaliegas: aanscherpen per regeling noodzakelijk Juni 2013

Pas op voor gevolgen schaliegaswinning Maart 2013

‘Schaliegaswinning alleen als het 100% safe is’ Juni 2012

Onderzoeken

Naam Organisatie
​Rapport 'Schaliegas & Drinkwater: Betrouwbaarheid'​KWR
​Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende de minimumbeginselen voor de exploratie en productie van koolwaterstoffen (zoals schaliegas) met gebruikmaking van grootvolumehydrofracturering​Europese Commissie
Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on humaqn health ​European Parliament
Evaluatie EZ Schaliegas RapportKWR
Schaliegas, beheersing van de risico’s voor ons grondwater TU Delft
Risico's van de winning onconventioneel gasKWR
REACH als kader voor het beoordelen van drinkwater risico's bij hydraulic fracturingKWR