BTW op drinkwater
Terug 19 januari 2018

BTW op drinkwater

Het kabinet heeft besloten om het lage BTW tarief te verhogen van 6% naar 9%. Op drinkwater is dit BTW tarief van toepassing. BTW wordt niet alleen geheven over de kale prijs van drinkwater, maar ook over de Belasting op Leidingwater en overige belastingen die worden geheven op drinkwater. Alles opgeteld leidt de verhoging van het BTW-tarief jaarlijks tot €50 miljoen lastenverzwaring voor de drinkwaterklant. 

Drinkwater is een gezonde eerste levensbehoefte. De drinkwaterbedrijven zijn van mening dat voldoende en kwalitatief hoogwaardig drinkwater voor iedereen beschikbaar moet zijn tegen zo laag mogelijke kosten. De drinkwaterbedrijven zijn in de afgelopen jaren in staat geweest om het (gemiddelde) drinkwatertarief te laten dalen door het doorvoeren van efficiencyverbeteringen. Toch ondervindt het drinkwatertarief de laatste jaren forse opwaartse druk omdat belastingen worden opgelegd of verhoogd. De verdubbeling van de Belasting op Leidingwater in 2014 en de sterk stijgende precariobelasting op drinkwaterleidingen in 2015 en 2016 zijn daarvan de oorzaak. De drinkwaterprijs wordt gemiddeld voor 25% bepaald door belastingen. In sommige gemeenten is de belastingdruk nog veel hoger vanwege de heffing van precariobelasting. Daar komt nu de verhoging van de BTW bij. 

De drinkwatervoorziening draagt bij aan een goede volksgezondheid, een gezond milieu en een duurzame samenleving. Het belasten van drinkwater is het tegendeel van een milieumaatregel: drinkwater is een gezonde eerste levensbehoefte die op zeer milieuvriendelijke wijze wordt geproduceerd. Het belasten van water is daarmee een principieel onjuiste keuze, zeker waar onbenutte alternatieve belastingmaatregelen voor handen zijn, zoals het belasten van vervuilende stoffen die het (water)milieu aantasten. Het duurder maken van drinkwater door het verhogen van de belastingen op drinkwater is een verkeerd signaal aan de consumenten van drinkwater. Drinkwater wordt daardoor voor consumenten onaantrekkelijker ten opzichte van minder gezonde en minder duurzame alternatieven.  

Vewin vindt daarom dat de prijs van drinkwater niet mag worden bepaald door meer dan de kostprijs van productie en distributie van het drinkwater en zeker niet verder verhoogd mag worden door verhoging of introductie van belastingen. Vewin pleit al jaren voor afschaffing van belastingen op drinkwater. Vewin stelt daarom voor om de voorgenomen verhoging van de BTW op drinkwater terug te draaien dan wel de Belasting op Leidingwater navenant te verlagen.

  • Geen verhoging van de BTW op drinkwater
  • Als de BTW verhoging op drinkwater doorgaat, compenseer deze dan door verlaging van het tarief van de Belasting op Leidingwater. 

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt