Bescherming drinkwatervoorziening tegen drones

Terug 10 mei 2017

Bescherming drinkwatervoorziening tegen drones

Drinkwater is een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. Uitval leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Daarom behoort de drinkwatervoorziening tot de top-vitale infrastructuur van Nederland.

Drinkwaterbedrijven signaleren in toenemende mate drones van derden boven hun infrastructuur. Dit is een onwenselijke situatie. De drinkwatervoorziening kent veel open infrastructuur. Hierbij gaat het om waterspaarbekkens, infiltratieplassen en kanalen in duingebied maar ook om onttrekkingspunten in rijks­wateren waar calamiteiten binnen zes uur een risico kunnen vormen voor de waterwinning. Spaarbek­kens en infiltratieplassen- en kanalen worden gebruikt voor een natuurlijke (voor)zuivering van opper­vlaktewater én als buffer. Deze buffers zijn van belang om bij eventuele innamestops, wanneer het opper­vlaktewater van onvoldoende kwaliteit is om in te nemen voor de bereiding van drinkwater, tóch de leve­ring van drinkwater te garanderen.

Drones vormen een risico voor de waterkwaliteit van deze spaarbekkens, infiltratieplassen- en kanalen en onttrekkingspunten. Hierbij gaat het om zowel het moedwillig schaden van de drinkwatervoorziening – waarbij bijvoorbeeld met behulp van drones nucleair, biologisch en/of chemisch materiaal in waterspaar­bekkens en/of bij een innamepunt wordt gedeponeerd – alsmede het niet moedwillig aanbrengen van schade aan de drinkwatervoorziening. Bij deze laatste categorie gaat het bijvoorbeeld om drones die uit de lucht zijn gevallen en in open spaarbekkens, infiltratieplassen etc. terecht zijn gekomen. De accu­pakketten van drones kunnen de waterkwaliteit van deze waterlichamen ernstig aantasten. Ook gaat het om drone-gebruikers die op zoek gaan naar hun gevallen drone en zich begeven in gebieden die niet betreden mogen worden. Vaak gaat het dan om waterlichamen waar de aanwezigheid van mensen een direct risico vormt voor de waterkwaliteit.

Vanwege het grote maatschappelijke belang van de drinkwatervoorziening, stellen drinkwaterbedrijven alles in het werk om de continuïteit en leveringszekerheid zoveel als mogelijk te borgen. Hierbij gaat het onder andere om fysieke beveiliging en barrières, ter afschrikking en vertraging. Met drones - vanuit de lucht - zijn fysieke beveiliging, barrières en toezicht te omzeilen.

Bovenstaande situatie vraagt om restricties ten aanzien van drone-gebruik boven open drinkwaterinfra­structuur. De huidige regelgeving rondom drones stelt, in tegenstelling tot andere infrastructuur zoals wegen en spoorwegen, géén beperkingen aan de inzet van drones boven open drinkwaterinfrastructuur. Vewin pleit ervoor dat de huidige regelgeving wordt aangevuld met een vliegverbod voor vluchten door anderen dan drinkwaterbedrijven en waterbeheerders boven waterspaarbekkens, infiltratieplassen- en kanalen in duingebied en de onttrekkingspunten voor drinkwater in rijkswateren. Inzet van drones door drinkwaterbedrijven zelf is nodig voor inspectie en monitoring.
 
Ter bescherming van de drinkwatervoorziening dient in drone-regelgeving voor anderen dan drinkwaterbedrijven en waterbeheerders een verbod te worden opgenomen voor het vliegen met drones boven waterspaarbekkens, infiltratieplassen en kanalen in duingebieden en onttrekkingspunten in rijkswateren.

Download standpunt

Tags by dit artikel

Delen via: