Herziening Drinkwaterrichtlijn

Terug 2 maart 2017

Herziening Drinkwaterrichtlijn

​​Begin 2015 is de Europese Commissie gestart met de evaluatie van de Drinkwaterrichtlijn. De Commissie voorziet in haar werkprogramma een herziening van de richtlijn tegen het einde van 2017. De evaluatie maakt onderdeel uit van het REFIT programma (Regulatory Fitness and Performance Programme) van de Europese Commissie. De evaluatie kent twee delen: een evaluatiestudie en een impact assessment studie. De studie voor de herziening van bijlage I van de richtlijn over microbiologische en chemische parameters/normen wordt door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) uitgevoerd. Een aparte studie wordt ook verricht over de harmonisatie van materialen en chemicaliën in contact met drinkwater.

Inmiddels is het evaluatierapport van de Europese Commissie gepubliceerd. De voornaamste conclusie is dat de richtlijn ‘fit for purpose’ is, maar dat herziening op een aantal onderdelen noodzakelijk is. Het gaat dan o.a.. over betere aansluiting op de Kaderrichtlijn Water (KRW), herziening van bijlage I (inclusief op­komende stoffen), inbouwen van een risicogebaseerde benadering, transparantie en harmonisatie van materialen en chemicaliën in contact met drinkwater.

De impact assessment studie, waarbij beleidsopties voor de herziening worden ontwikkeld en vergeleken, wordt in het voorjaar van 2017 gepubliceerd. Dit geldt ook voor de studie over materialen en chemicaliën in contact met drinkwater. De WHO studie zal later dit jaar volgen.

Vewin vindt het van belang dat de Drinkwaterrichtlijn behouden blijft, met de volgende aandachtspunten:
Vasthouden aan het voorzorgsprincipe en de voorzorgsnorm bij de herziening van Annex I;
Relatie leggen met de Kaderrichtlijn Water, wat betreft de verplichting van lidstaten voor de bescher­ming van drinkwaterbronnen;
Inbouw van een risicobenadering, met ruimte voor lidstaten om dit in te vullen;
Harmonisatie van regelgeving voor materialen en chemicaliën in contact met drinkwater.

Download standpunt

Tags by dit artikel

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt