Vewin eens met conclusie Minister over doelmatiger waterketen

22 januari 2015

Vewin eens met conclusie Minister over doelmatiger waterketen

Vewin is het eens met de conclusie van Minister Schultz van Haegen (I&M) dat de watersector "op de goede weg is naar een doelmatiger waterketen". Dat schrijft de Minister in een brief aan de Tweede Kamer op basis van het rapport 'Waterketen 2020: slim, betaalbaar en robuust'. Dit eindrapport heeft de visitatiecommissie Waterketen recent aan de Minister aangeboden. 

VNG, Vewin en de Unie van Waterschappen gaven bij publicatie van het rapport gezamenlijk aan het eens te zijn met de conclusie van de visitatiecommissie, onder leiding van Karla Peijs, dat de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water in 2020 haalbaar zijn. Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken intensief samen om de samenwerking in de waterketen op een slimme, betaalbare en robuuste wijze te optimaliseren.

Lees hier het verwante nieuwsitem 'Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald'

Download standpunt

Delen via: