Thema consumenten

Volgens de wet heeft iedereen recht op de beschikbaarheid van water. De wederzijdse rechten en plichten van consumenten en het drinkwaterbedrijf zijn goed geregeld en vastgelegd. Consumenten zijn beschermd door leveringsvoorwaarden, een richtlijn voor consumentenrechten en een zorgvuldige afsluitregeling. Mocht er een meningsverschil ontstaan, dan kan een speciale geschillencommissie helpen.