Thema drinkwaterbronnen

Drinkwater wordt gemaakt van grond- en oppervlaktewater. Bescherming van deze bronnen is essentieel voor de productie van schoon drinkwater. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van de bronnen verbeteren zodat met een eenvoudige zuivering drinkwater gemaakt kan worden. In de praktijk komen echter verschillende stoffen voor die een knelpunt vormen voor drinkwaterproductie en moeten drinkwaterbedrijven steeds meer inspanningen leveren om schoon en veilig drinkwater te maken.