Thema drinkwaterbronnen en landbouw

Stoffen uit de landbouw kunnen negatieve effecten hebben op de bronnen voor de drinkwatervoorziening. Denk aan meststoffen, bestrijdingsmiddelen of diergeneesmiddelen. Om bronnen te beschermen moeten het nationale en Europese landbouwbeleid bijdragen aan het halen van de waterkwaliteitsdoelen. Waar nodig moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat grond- of oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie verontreinigd raakt.