Thema drinkwaterbronnen en natuur

Natuur is de beste bescherming van onze drinkwaterbronnen. Drinkwaterbedrijven beheren zo’n 23.000 hectare natuurgebied, vaak onderdeel van het Nationaal Natuur-netwerk en de meeste waterwingebieden zijn Natura2000-gebied. Drinkwaterbedrijven beheren deze terreinen. Natuur- en waterdoelen versterken elkaar op deze wijze.