Thema drinkwaterbronnen en ondergrond

Grondwater is in grote delen van het land dé bron voor de productie van drinkwater. Het wordt echter steeds drukker onder de grond. Ook andere functies zoals mijnbouw, aardwarmte en opslag van stoffen vragen ruimte en kunnen risico’s vormen voor de kwaliteit van het grondwater. Als functies niet verenigbaar zijn moet drinkwater als nationaal belang voorrang krijgen in de ondergrond. Voldoende beschikbaarheid van goed beschermde bronnen voor een veilige drinkwatervoorziening moet ook voor de toekomst gewaarborgd zijn.

Rob Eijsink
Meer informatie over dit Thema?

Rob Eijsink

070 34 90 880

eijsink@vewin.nl