Thema drinkwaterbronnen en opkomende stoffen

Voor opkomende stoffen, bijvoorbeeld medicijnresten en industriële stoffen bestaan geen (wettelijke) normen of is de schadelijkheid nog niet vastgesteld. Er komen bovendien steeds nieuwe stoffen bij en geavanceerde detectiemethoden kunnen ze in steeds kleinere hoeveelheden aantonen in water. Belangrijk is om vroegtijdig te weten om welke stoffen het gaat en of ze een risico vormen voor de drinkwaterproductie. Preventie en aanpak bij de bron zijn essentieel om te voorkomen dat schadelijke stoffen in de bronnen voor drinkwater terecht komen.

Harrie Timmer
Meer informatie over dit Thema?

Harrie Timmer

070 349 08 91

[email protected]