Thema drinkwaterkwaliteit

Drinkwater is van groot belang voor de volksgezondheid. De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is zeer goed. Drinkwater wordt in Nederland strenger gecontroleerd dan voedingsmiddelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert een jaarlijkse kwaliteitstoets uit op het drinkwater. Hieruit blijkt dat drinkwaterbedrijven de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed naleven en dat het drinkwater vrijwel altijd (99,9% van de metingen) voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.