Thema energie & circulaire economie

In het kader van de energietransitie wordt de ondergrond vaker gebruikt voor opslag of winning van (duurzame) energie. Dit kan op gespannen voet staan met het veiligstellen van grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijven dragen zelf bij aan duurzaamheid en een circulaire economie door uitsluitend duurzaam opgewekte energie te gebruiken en 99% van de reststoffen nuttig te hergebruiken.