Thema europese regelgeving

Veel Nederlandse wet- en regelgeving over waterkwaliteit en drinkwater vloeit voort uit Europese regelgeving, bijvoorbeeld minimum kwaliteitseisen voor ons drinkwater. De sleutel tot verbetering van de waterkwaliteit ligt vaak in Europees beleid of Europese regelgeving; veel vraagstukken zijn immers grensoverschrijdend van aard. Daarbij gaat het ook om afstemming met andere beleidsterreinen en wet- en regelgeving, zoals het landbouwbeleid of regelgeving over gewasbeschermingsmiddelen of chemische stoffen.