Thema financiën, doelmatigheid en statistiek

De Drinkwaterwet regelt de ordening van en het toezicht op de drinkwatersector. De bedrijven moeten zich in hun bedrijfsvoering aan wettelijke regels houden voor bijvoorbeeld het opbouwen van vermogen, voor de manier waarop tarieven tot stand komen en voor een transparante verantwoording hiervan. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de drinkwatersector en rapporteert over de prestaties van de drinkwaterbedrijven.

Alexander van den Honert
Meer informatie over dit Thema?

Alexander van den Honert

070 34 90 887

honert@vewin.nl