Thema infrastructuur

De drinkwaterbedrijven hebben de wettelijke taak de infrastructuur die noodzakelijk is voor de productie en distributie van drinkwater tot stand te brengen en te onderhouden. Zij beheren in totaal zo’n 120.000 km aan leidingen. Om deze taak goed en kostenefficiënt te kunnen uitvoeren zijn adequate rechten en waarborgen voor drinkwaterbedrijven nodig.