Thema omgevingswet en omgevingsvisies

De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De Nationale Omgevingsvisie bevat strategische beleidskeuzes van het Rijk voor de fysieke leefomgeving. Duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening is een nationaal belang en moet met een bijbehorend beschermingsniveau opgenomen worden in de Nationale Omgevingsvisie en doorwerken in de omgevingsvisies en –plannen van andere overheden.