Activiteiten

 

Bureau Brussel heeft een antenne-functie: het signaleert relevante ontwikkelingen in Brussel en coördineert de (re)actie hieromtrent. Naast de focus op actieve dossiers, het lobbytraject en contacten met directoraten en politici, zet Bureau Brussel zich in de contacten met de drinkwaterbedrijven zo goed mogelijk te onderhouden.
Omdat Nederland slechts één van de 27 lidstaten van de EU is, en daarbij een klein land, zoekt Bureau Brussel regelmatig naar coalities met anderen. Soms zijn dit andere (Nederlandse) organisaties, zoals bijvoorbeeld het Huis van de Nederlandse Provincies, VNO-NCW of internationale organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds. Ook vindt er een intensieve samenwerking plaats met collega-waterbedrijven uit andere lidstaten.