Vewin Brussel

 

Gezamenlijk kantoor Vewin en Unie van Waterschappen

Vewin en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben een gezamenlijke vertegenwoordiging in Brussel, om de belangen van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen bij instellingen van de Europese Unie te vertegenwoordigen. ‚Äč

Belang

Omdat water zich niets aantrekt van landsgrenzen vereisen veel vraagstukken een grensoverschrijdende, Europese samenwerking. Daarnaast is het belang van Europese wet- en regelgeving voor de (drink-)watersector in de afgelopen jaren sterk toegenomen en dit zal in de komende jaren alleen nog maar verder toenemen. Europa heeft bevoegdheden en neemt besluiten die directe gevolgen hebben voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven op gebieden als milieu, marktwerking en landbouw. De internationale component is een onmisbaar onderdeel van de dagelijkse praktijk van het (drink)waterbeheer.