Vacature: Adviseur-Lobbyist Europese Zaken

 

Vacature: Adviseur-Lobbyist Europese Zaken

40 uur per week, standplaats Brussel


Heb jij een passie voor water en wil je echt verschil maken? Lijkt het jou een uitdaging om vanuit ons bureau in Brussel, namens Vewin en de Unie van Waterschappen de belangen van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en de waterschappen bij Europese instellingen te behartigen? En wil je helpen om het Europa-bewustzijn van onze leden te doen vergroten? Solliciteer dan als adviseur/lobbyist Europese zaken en zet je in voor schoon, voldoende en veilig (drink)water.

FUNCTIE-INFORMATIE

Je werkt samen met je collega adviseur-lobbyist vanuit ons bureau in Brussel. Het bureau in Brussel vormt de brug tussen Den Haag en de watersector. Je fungeert als oren en ogen voor de Unie en Vewin in Brussel. Op maandag werken jullie samen in Nederland op het kantoor van de Unie en Vewin. Je wordt gevoed met het beleid door collega’s van de Unie en Vewin. Je zorgt in je netwerk bij de Europese Commissie, het Parlement en de Raad en andere Europese koepels voor beïnvloeding van hun beleid zodat standpuntbepaling van Nederland wordt vorm gegeven op de verschillende dossiers. Je werkt zeer zelfstandig en je bent in staat op verschillende niveaus de belangen en meerwaarde van het belang van de EU-wetgeving uit te dragen. 

DIT GA JE DOEN

 • Je toetst, analyseert en ontwikkelt (EU) beleid en wet- en regelgeving op doelmatigheid, efficiency, uitvoerbaarheid en aansluiting op de Europese Unie ontwikkelingen; 
 • Je signaleert, inventariseert en analyseert ontwikkelingen in politiek-bestuurlijke context, vertaalt deze en adviseert daarover;
 • Je draagt zorgt voor de lobby/belangenbehartiging bij Europese instellingen en koepelorganisaties;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, waterschappen en drinkwaterbedrijven;
 • Je initieert en bevordert de samenwerking met andere organisaties/ partijen en brengt grensoverschrijdende samenwerkingen tot stand voor een betere positionering in het publieke krachtenveld;
 • Je beïnvloedt op (in)formele wijze beleidsmakers en beleidsprocessen in Brussel, van het Rijk, de ministeries en andere organisaties;
 • Je draagt zorg voor het actief benaderen en beïnvloeden van de juiste (politieke) partijen;
 • Je stemt (lobby)strategieën af, coördineert lobbyactiviteiten en draagt beleidsstandpunten uit;
 • Je bereidt werkbezoeken en (politieke) bijeenkomsten voor en ondersteunt en adviseert portefeuillehouders, bestuur, MT en collega’s over bezoeken van (internationale) delegaties van stakeholders;
 • Je initiëert samen met de bureaus van Vewin en de Unie van Waterschappen op het proces om te komen tot visie-, strategie-, beleidsontwikkeling en Unie- en Vewin-standpunten; 
 • Je stimuleert het behalen van (inter)nationale) doelstellingen en ambities en toetst deze doelstellingen op haalbaarheid door waterschappen en waterbedrijven.


PROFIEL

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis van beleidsprocedures van Europa, Rijk en andere overheden;
 • Je hebt affiniteit met het Europese politiek en besluitvormingsproces; 
 • Je hebt kennis van het water– en milieubeleid in internationale dimensie; 
 • Je bent een procesregisseur, gericht op samenwerking;
 • Je hebt beleidservaring met complexe opgaven binnen een politiek-bestuurlijke context; 
 • Je bent politiek bestuurlijk sensitief; 
 • Je weet anderen te inspireren, overtuigend en daarnaast ook verbindend; 
 • Je bent resultaatgericht, analytisch en proactief; 
 • Je beschikt over een kritisch en creatief denkvermogen; 
 • Je bent zelfstandig, flexibel en goed in schakelen en prioriteren; 
 • Je bent een netwerker en legt gemakkelijk contact met mensen.


WAT KUNNEN WIJ BIEDEN

 • Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige functie met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Veel ruimte voor eigen initiatief, nieuwe ideeën en zelfontplooiing. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn groot;
 • Je komt in schaal 12 terecht (max. € 7.197 op basis van een 40-urige werkweek).

VEWIN

De belangrijkste taak van Vewin is het in Den Haag en Brussel behartigen van de belangen van haar leden, de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. Dit met als doel gunstige condities tot stand te brengen en te houden voor de continue productie van goed drinkwater. De drinkwaterbedrijven zijn publieke organisaties, die als taak hebben om 24 uur per dag, 7 dagen in de week onberispelijk en betaalbaar drinkwater te leveren, nu en ook in de toekomst. Drinkwater heeft veel maatschappelijke raakvlakken, zoals met waterkwaliteit en -kwantiteit, volksgezondheid, ruimtelijke ordening, natuur, bodemgebruik, veiligheid, klimaat en milieu.

DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN

De Unie van Waterschappen is de koepelvereniging van de Nederlandse waterschappen. De 21 waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het beheer van dijken, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen nationaal en internationaal en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Het is een kleine, informele organisatie van zo’n 80 mensen met een passie voor vernieuwen en verbeteren.

PROCEDURE

Informatie over de Unie van Waterschappen en Vewin kun je vinden op onze website www.unievanwaterschappen.nl en www.vewin.nl. Meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan bij de Unie van Waterschappen contact op met Mark van der Werf, MT-lid waterkwaliteit, duurzaamheid, internationaal. Dat kan via [email protected] of 06-20551967. 
Neem dan bij Vewin contact op met Arjen Frentz, manager Beleid en plv. directeur. Dat kan via [email protected] of 06 – 534 10085.
Enthousiast geworden over deze functie? Maak dan je belangstelling kenbaar door vóór 12 mei 2023 door een motivatie en cv te sturen naar [email protected].

Wij hechten waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Elk mens is uniek. Verschil Verrijkt! Niet alleen op je werk, maar overal en altijd. Als er ruimte is voor de ander, kan iedereen een unieke bijdrage leveren. Want iedereen heeft een unieke achtergrond, persoonlijkheid, perspectief en kwaliteiten. Zo vormen we samen een sterk geheel en kunnen we ons nog beter inzetten voor de vertegenwoordiging van de waterschappen en drinkwaterbedrijven en bereiken we met elkaar de mooiste resultaten.