Vacature: Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie en Waterketen

 

Vewin zoekt een... 
 

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie en Waterketen 

 
Vewin staat voor...

Heb jij interesse in drinkwater en wil je echt van betekenis zijn? Vind je het een uitdaging om namens Vewin de belangen van Nederlandse drinkwaterbedrijven nog beter zichtbaar te maken? Als Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie en Waterketen (DTW) bij Vewin kun je bijdragen aan de toekomst van ons drinkwater in een mooie en uitdagende functie!

Vewin is de Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Ondernemingen, met 
gemeenten en provincies als aandeelhouders, die ervoor zorgen dat overal in Nederland 24/7 kwalitatief hoogwaardig drinkwater geleverd wordt. De belangrijkste taak van Vewin is het in Den Haag en Brussel behartigen van de belangen van haar leden. De drinkwatervoorziening staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van waterkwaliteit en -kwantiteit en financiering,  die raakvlakken hebben met veel maatschappelijke vraagstukken. Denk aan volksgezondheid,  ruimtelijke ordening, natuur, bodemgebruik, veiligheid, klimaat en milieu. De stuurgroep DTW richt zich op vraagstukken die samenhangen met de economische ordening en regulering van de sector, bijvoorbeeld het toezicht op de tarieven, maar ook op waterbesparing en de samenwerking in de waterketen. De lobby richt zich op het parlement, departementen, koepels, brancheverenigingen en andere stakeholders. Daarnaast is er aandacht voor internationale, Europese aspecten, wetenschappelijk onderzoeken en bedrijfstakontwikkelingen. De beleidsvoorbereiding vindt plaats in thematische stuurgroepen, waarin de drinkwaterbedrijven participeren en Vewin het secretariaat voert. 

Wat kenmerkt de functie... 


Stuurgroepsecretariaat Je coördineert activiteiten van de stuurgroep en ondersteunt de Voorzitter van de stuurgroep in de rol van Secretaris. Je bewaakt de realisatie van de beleidsplannen (organisatorisch) van de aandachtsgebieden van de stuurgroep mede in relatie tot de financiële doelstellingen en toegewezen budgetten. 
Je stuurt op de betrokkenheid van de Leden bij de stuurgroep en zorgt voor draagvlak bij en mandaat van de Leden voor de stuurgroep. 

Netwerk Je bouwt een relevant netwerk op en verwerft een positie om toegang te krijgen tot belangrijke informatie en standpunten. Je neemt deel aan netwerken en vertegenwoordigt Vewin bij relevante organisaties om invloed uit te oefenen. Je ontwikkelt kennis en een netwerk op thematisch gebied en behartigt de belangen van de leden.

Beleid Vewin Je draagt binnen jouw aandachtsgebied bij aan de ontwikkeling van het beleid van Vewin  en draagt zorg voor de realisatie daarbinnen van jouw stuurgroep. Je signaleert voor Vewin relevante ontwikkelingen en rapporteert en adviseert daarover aan de Manager. 

Visie Je ontwikkelt inzichten en standpunten binnen jouw aandachtsgebied in samenwerking met en door overname van de Leden, om hun belangen te behartigen. Je reageert op actuele zaken die relevant zijn voor de Leden.

Lobby Je communiceert op overtuigende wijze, zowel mondeling als schriftelijk, de standpunten van Vewin. Je werkt mee aan het realiseren van de geformuleerde visie of je bereikt compromissen met relevante partijen. Je registreert afwijkende standpunten bij relevante partijen en bespreekt deze met Vewin en de Leden, en je speelt in op deze afwijkende standpunten. Bovendien ben je in staat om relevante partijen te overtuigen van de standpunten van Vewin.

Wat heb je verder nodig voor deze functie... 


Je bent professioneel en creatief bij de uitvoering van de taken en bedenken van 
oplossingsrichtingen. Je treedt diplomatiek op naar de stakeholders (netwerk). Je gaat flexibel om met veranderende organisatorische en/of maatschappelijke omstandigheden. Je hebt en/of ontwikkelt je netwerk en maakt daar optimaal gebruik van. 
 

Welke vaardigheden zien we graag... 

 
Je maakt snel en effectief de kennis over het aandachtsgebied je eigen, die nodig is voor 
de behartiging van de belangen van de Leden.  Je wordt door relevante partijen gezien als inhoudelijk expert op het aandachtsgebied.  Je maakt en houdt deze kennis toegankelijk voor relevante partijen, in het bijzonder binnen Vewin. 

Wat kunnen wij je bieden... 


Om te beginnen je salaris: dat ligt tussen € 4.443,- en maximaal € 7.367,- bruto per maand op basis van 40 uur per week, afhankelijk van je ervaring en opleiding.

Daarnaast bieden we je het volgende:

 • hybride werken (thuis, op kantoor of elders);
 • flexibele werktijden;
 • een informele sfeer met sociale en gedreven collega’s die samenwerken hoog in het vaandel hebben;
 • volop opleidingsmogelijkheden; 
 • uitzicht op een vast dienstverband na 1 jaar;
 • een Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget van ruim 23,13% (bijvoorbeeld voor extra verlof);
 • 25 verlofdagen per jaar aangevuld met een inzetbaarheidsbudget van 52 uur per jaar (bij een volledig dienstverband maar 32 uur werken kan ook);
 • reiskostenvergoeding;
 • een thuiswerkvergoeding en een inrichtingsbudget;
 • een sportvergoeding;
 • een fietsenplan;
 • een goed geregeld pensioen;
 • en natuurlijk een kantoor met het mooiste uitzicht van Den Haag! 


Heb je interesse gekregen... 

Enthousiast geworden over deze functie? Je kunt contact opnemen met Hans de Groene (directeur 06 12190891 / [email protected]) of Arjen Frentz (plaatsvervangend directeur 06 53410085 / [email protected]) voor nadere informatie of het sturen van een motivatie en cv. De gesprekken vinden eind augustus plaats.

We kijken uit naar je reactie…

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.