Vewin - Activiteiten

 

Vewin behartigt de belangen van haar leden bij nationale en internationale overheden. Zij richt zich hierbij vooral op (voorstellen voor) beleid en wet- en regelgeving. Vewin doet dat via het formuleren en uitdragen van goed voorbereide standpunten namens haar leden.

Thema's Vewin

Vewin werkt met vijf stuurgroepen. De Vewin-leden, de drinkwaterbedrijven, hebben zitting in deze stuurgroepen. 

Stuurgroep Bronnen & Kwaliteit

Natuurlijke bronnen, grond- en oppervlaktewater, vormen de basis voor het Nederlandse drinkwater. Om kwalitatief goed en veilig drinkwater te kunnen leveren moeten de kwaliteit van de bronnen en het niveau van de zuivering goed zijn. Het is van groot belang dat de bronnen schoon blijven en beter beschermd worden tegen verontreinigingen zoals bestrijdingsmiddelen, industriële stoffen en medicijnresten. Hoe schoner de bron, des te minder zuivering nodig is.

Voorzitter: vacant
Secretaris: drs. M.H. Mirja Baneke (Vewin)

Stuurgroep Bodem & Infrastructuur

Drinkwater wordt in Nederland voor 60% gemaakt uit grondwater. De bodem is om twee redenen belangrijk voor de drinkwaterproductie. De bodem zorgt voor een goede bescherming van het grondwater en voor natuurlijke zuivering. De drinkwatersector beheert zo'n 120.000 kilometer ondergrondse infrastructuur. De bodem is daarmee de grootste drager van een uiterst belangrijk bedrijfsmiddel van de drinkwaterbedrijven.

Voorzitter: drs. ​S.I. de Haas (algemeen directeur Waternet)
Secretaris: drs. ing. R.J. Eijsink (Vewin) / drs. Marijke Schipper (Vewin)

Stuurgroep Doelmatigheid, Transparantie en Waterketen

De publieke drinkwaterbedrijven hebben de wettelijke opdracht om continu drinkwater van hoge kwaliteit te leveren. Dat vraagt om een effectieve en doelmatige organisatie van de (drink)watersector. De onderlinge bedrijfsvergelijking (benchmark) speelt een belangrijke rol in het transparant maken van de prestaties van de drinkwaterbedrijven op het gebied van waterkwaliteit, dienstverlening, milieu en financiën & efficiency. Transparantie biedt niet alleen inzicht voor de wettige toezichthouder en publieke aandeelhouders, maar voedt ook het streven naar optimalisatie van prestaties.

Voorzitter: drs. J.J.W. Nelissen RA (directeur bestuurder WML)
Secretaris: Alexander van den Honert (Vewin)

Stuurgroep Beveiliging & Crisismanagement

Drinkwater is een primaire levensbehoefte, van groot belang voor de volksgezondheid en onmisbaar bij veel economische activiteiten. De drinkwatervoorziening maakt dan ook onderdeel uit van de Nederlandse vitale infrastructuur.
De drinkwaterbedrijven werken samen met de overheid aan een weerbare drinkwatervoorziening, ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Drinkwaterbedrijven inventariseren dreigingen en gevaren - van overstromingen tot cyberinbreuken - en treffen maatregelen om hier zoveel als mogelijk weerstand tegen te bieden. Vanuit de zijde van de overheid is een goede informatievoorziening essentieel, variërend van dreigingsinformatie tot hulp en advies bij cybersecurityinbreuken. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken bij de aanpak van drinkwaterincidenten- of crises van groot belang. Bij drinkwater gerelateerde crises zijn de drinkwaterbedrijven een directe crisispartner met eigen verantwoordelijkheden.

Voorzitter: ir. A.M. Ottolini  (directeur Evides Waterbedrijf)
Secretaris: Mariëlle Basten (Vewin)

Stuurgroep Communicatie

Het doel van de Stuurgroep is om de lobby te versterken en te ondersteunen en het Vewin-Bestuur van integraal beleids- en communicatieadvies te voorzien. De Stuurgroep doet dit door nauw met andere Stuurgroepen samen te werken en af te stemmen. Eén van de instrumenten is de strategische (beleids)agenda waarin de Stuurgroep vastlegt hoe op strategische momenten de urgentie en zichtbaarheid van een lobbyonderwerp in Den Haag of Brussel of op regionaal/lokaal niveau kunnen worden vergroot.

Voorzitter: drs. V.E. Frankot RA (directeur, bestuurder WMD Drinkwater NV)
Secretaris: M. Vink & P. van der Linden (Vewin)