Historie

 

Vewin is opgericht op 18 november 1952. De afkorting stond destijds voor 'Vereniging van Waterleidingbedrijven'. Toen Vewin haar werkzaamheden begon, telde ons land 198 waterleidingbedrijven; 177 daarvan waren lid van de vereniging. De 22 bedrijven die geen lid waren, waren klein: samen waren ze goed voor zo’n anderhalf procent van de totale wateromzet. De belangrijkste taak van Vewin was in die beginperiode het verlenen van diensten aan de leden en het behartigen van de belangen van de waterleidingbedrijven (‘een gezonde openbare drinkwatervoorziening’) in relatie tot de overheid.

Inmiddels staat 'Vewin' voor 'Vereniging van waterbedrijven in Nederland'. Tegenwoordig is de belangrijkste taak van de Vereniging de belangenbehartiging van haar leden (momenteel tien drinkwaterbedrijven).
Waterbedrijven kennen we in Nederland sinds ongeveer anderhalve eeuw. Het oudste bedrijf is dat van Amsterdam, gesticht in 1853, daarna volgde een bedrijf in Den Helder. Ze werden opgericht om de verstrekking van goed drinkwater te kunnen garanderen.​

Historie van het waterembleem

Het zogenoemde ‘waterwiebel-logo’ is hét symbool voor (kraan-)water. Het is onder andere terug te vinden op putdeksels of borden die grondwaterbeschermingsgebieden of waterwingebieden aanduiden.

Geschiedenis

Het logo is in eerste instantie ontwikkeld voor Gemeentewaterleidingen Amsterdam, door de Amsterdamse kunstenaar Jan Ketting omstreeks 1967. De Commissie Voorlichting Waterleidingbedrijven van Vewin stelde rond die tijd voor het embleem te gebruiken voor alle waterleidingbedrijven, met als belangrijkste drijfveer de pluriformiteit aan emblemen bij de toenmalige 145 waterbedrijven. In 1968 werd het logo als hét embleem ‘voor de waterleiding in Nederland’ geïntroduceerd. Daarbij werd afgesproken dat het embleem in combinatie met de naam van het waterbedrijf gecombineerd zou worden. Naar mate de drinkwaterbedrijven groter werden (door fusies) ontstond bij de bedrijven de behoefte om een eigen logo en huisstijl te ontwikkelen.

 
Vewin gebruikte een blauw-groen beeldmerk in haar logo:


Sinds april 2023 gebruikt Vewin dit logo:
vewin-logo-payoff.svg