VACATURE: BELEIDSMEDEWERKER MET JURIDISCHE ACHTERGROND

 

Profiel

Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, vertegenwoordigt de belangen van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. Publieke ondernemingen die zorgen dat overal in Nederland 24/7 kwalitatief hoogwaardig drinkwater uit de kraan komt. In afstemming met de drinkwaterbedrijven werken we bij Vewin met circa 20 collega’s aan de collectieve belangen van de sector in Den Haag en Brussel. 

Drinkwater heeft veel raakvlakken met maatschappelijke vraagstukken, niet alleen op het vlak van waterkwaliteit en -kwantiteit, maar ook als het gaat om volksgezondheid, ruimtelijke ordening, natuur, bodemgebruik, veiligheid, klimaat en milieu. Het werkveld omvat een scala van onderwerpen en richt zich op het parlement, departementen, koepels, brancheverenigingen en andere stakeholders. Daarnaast is er aandacht voor internationale aspecten, wetenschappelijk onderzoek en bedrijfstakontwikkelingen. In vijf stuurgroepen vindt de inhoudelijke voorbereiding met de drinkwaterbedrijven plaats en Vewin voert de secretariaten. 

Functieomschrijving

Beleidsmedewerker met juridische achtergrond (32-40 uur)

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn veelzijdig en bieden veel ruimte voor verdere ontwikkeling. Wat betreft het juridische deel van de functie houd je je als één van de juristen van Vewin bezig met privaatrechtelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de sector. Je adviseert de collega’s op diverse privaatrechtelijke onderwerpen, zoals over toezicht, schuldhulpverlening, kabels en leidingen, cybersecurity en op financieel juridische onderwerpen (bv. over aanbestedingen en tarieven). Je werkt daarnaast mee aan overeenkomsten, convenanten, algemene (leverings)voorwaarden en andere juridische documenten zoals statuten. Je bent vraagbaak voor de drinkwaterbedrijven, secretaris van het Platform Juristen van de drinkwatersector, het aanspreekpunt voor de geschillencommissie en contactpersoon voor  de NVVK (schuldhulpverlening). 

Wat betreft het beleidsmatige deel van de functie  behartig je de belangen van de drinkwatersector in Den Haag (op ambtelijk  niveau) op de hiervoor genoemde dossiers. Je bereidt standpunten voor met de drinkwaterbedrijven, onderhoudt contacten met de relevante stakeholders, en signaleert relevante ontwikkelingen in het veld.

Profiel/ Functie-eisen:

  • ­Je bent een professional met passie voor juridische advisering en lobby;
  • Je hebt een academisch werk- en denkniveau (Nederlands recht/privaatrecht) 
  • ­Je hebt ervaring (tot 2 jaar) dan wel affiniteit met beleid, bestuur of lobby in een politiek/bestuurlijke omgeving;
  • ­Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • ­Je bent proactief en pragmatisch, denkend vanuit kansen en mogelijkheden;
  • ­En je bent stressbestendig en flexibel: gericht op samenwerking in een mooi team.

Wat hebben we je te bieden:

Een baan met een mooie missie: veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening. 
Het aanvangssalaris op basis van de cao Waterbedrijven is afhankelijk van werkervaring. Je wordt in schaal 10 met een maximum van € 4.838,- (bij een fulltime werkweek van 40 uur) ingeschaald met een mogelijke uitloop naar schaal 11 (maximaal € 5.469,-) . 
Bovenop het salaris krijg je een Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget ter grootte van 23,13% van het bruto maandsalaris. Het aantal verlofdagen bedraagt 25 dagen per jaar aangevuld met een Inzetbaarheidsbudget van 52 uur per jaar (bij een volledig dienstverband). 
Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.m. telefoon, inrichtingsbudget voor de thuiswerkplek, woonwerkvergoeding en een fietsvergoeding.

Procedure:

Je kunt je sollicitatiebrief met CV sturen naar drs. J.H. de Groene, directeur Vewin via emailadres [email protected] 
Wil je graag meer weten over deze functie dan kun  je contact opnemen met de directeur van Vewin Hans de Groene, telefoon 070-3490 856 email [email protected] of de plaatsvervangend directeur Arjen Frentz, telefoon 070-3490 890 email [email protected]

Acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld.