​​Vacature | Manager Communicatie & Public Affairs

 

​​Vacature: Manager Communicatie & Public Affairs

 

Vewin

Vewin (de Vereniging van waterbedrijven in Nederland) behartigt de belangen van de tien drinkwaterbedrijven, in Den Haag en Brussel. De drinkwaterbedrijven, met provincies en gemeenten  als aandeelhouder, hebben als taak om 24 uur per dag, zeven dagen in de week, gezond, lekker en betaalbaar drinkwater te leveren, nu en in de toekomst. Drinkwater heeft veel raakvlakken met maatschappelijke vraagstukken, niet alleen op het vlak van waterkwaliteit en -kwantiteit, maar ook als het gaat om volksgezondheid, ruimtelijke ordening, natuur, bodemgebruik, energie, veiligheid, klimaat en milieu. De lobby strekt zich dan ook uit over een scala van onderwerpen en richt zich op het parlement, departementen, Europese instellingen, koepels, brancheverenigingen en andere stakeholders. Daarnaast is er aandacht voor internationale aspecten, wetenschappelijk onderzoek en bedrijfstakontwikkelingen. De drinkwaterbedrijven participeren in stuurgroepen waarvan Vewin de secretariaten voert. Themagewijze stuurgroepen bereiden de standpunten voor die Vewin uitdraagt in de lobby. Een van de stuurgroepen bestaat uit de communicatiemanagers van de drinkwaterbedrijven.   

Vewin zoekt ter versterking van het bureau een manager Communicatie & Public Affairs.

Functieomschrijving

 • De manager Communicatie & PA werkt binnen het Vewin bureau en geeft een impuls aan de verbinding tussen beleid en communicatie/PR/PA: organiseert overleg, komt proactief met adviezen op gebied van public relations en public affairs aan directie en Bestuur en draagt bij aan de implementatie.
 • De manager Communicatie & PA geeft proactief sturing aan het ontwikkelen van de gezamenlijke communicatie en public affairs/verhaallijnen/boodschappen.
 • De manager Communicatie & PA overlegt regelmatig met de drinkwaterbedrijven respectievelijk is daar aanwezig om af te stemmen respectievelijk kansen voor wederzijdse versterking te verkennen.
 • De manager Communicatie & PA rapporteert aan de directeur Vewin en stemt eveneens af met de voorzitter van de stuurgroep Communicatie en heeft waar nodig korte lijnen met de voorzitters van de andere stuurgroepen.
 • De manager Communicatie & PA neemt standaard deel aan de stuurgroep Communicatie. De agenda van de stuurgroep wordt opgesteld in goed overleg tussen voorzitter, secretaris en manager Communicatie & PA. Hij/zij is verantwoordelijk voor de opvolging van de gemaakte afspraken.
 • De manager Communicatie & PA heeft eenvoudig toegang tot (de telefoonnummers van) alle directeuren, hoofden communicatie en Vewin. Een snelle afstemming is cruciaal.
 • De manager Communicatie & PA roept indien nodig een Rapid Response Team bij elkaar en geeft ook leiding aan het RRT overleg en volgt de acties daaruit op.
 • De manager Communicatie & PA zorgt samen met de stuurgroep secretaris voor een goede informatievoorziening vanuit Vewin aan de drinkwaterbedrijven via de stuurgroep Communicatie: (jaar)plannen en -agenda, position papers, strategische verhaallijnen e.d.
 • De manager Communicatie & PA is lid van redactieraad Drinkwaterplatform en is liaison tussen contentbureau, drinkwaterbedrijven en Vewin.
 • De manager Communicatie & PA stuurt binnen het Vewin bureau twee ervaren communicatieadviseurs aan en is 'meewerkend leidinggevende'.

Competenties

 • Lef, onafhankelijk, daadkrachtig, initiatiefrijk, diplomatiek, samenwerkingsgericht, verbindend.
 • Bestuurlijk, politiek en organisatiesensitief.
 • Omgevingsbewust en bekend met de stakeholders en hun belangen.
 • Brede kennis van het maatschappelijke en politieke veld; kennis van de drinkwatersector is een pre. Heeft een eigen media netwerk of heeft ruime ervaring in en/of met de media.
 • Ervaren senior adviseur op public affairs, communicatie en media (woordvoering).

Taken

 • Proactieve ondersteuning met communicatie- en media aanpak van de lobby richting Den Haag/Brussel.
 • Voorbereiding media-aandacht en advisering voorzitter Bestuur/Bestuursleden/directeur Vewin over woordvoering; zo nodig zelf optreden als woordvoerder Vewin.
 • Actieve rol in het opstellen en uitwerken van een communicatiestrategie inclusief strategische verhaallijnen.
 • Voorbereiden communicatie over standpunten en het bepalen en ontwikkelen van de juiste communicatiemiddelen en kanalen, ook in afstemming met stuurgroep Communicatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • het betreft een jaarcontract;
 • de aanstelling is voor 32-40 uur per week;
 • het salaris kent afhankelijk van uw ervaring een maximum van € 6.854,- (schaal 13) bij een 40-urige werkweek;
 • Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget van 23,13% van het maandsalaris;
 • 25 vakantiedagen per jaar bij 40-urige werkweek;
 • een inzetbaarheidsbudget van 52 uur per jaar bij een 40-urige werkweek.

Procedure

 • stuur uw sollicitatiebrief met CV voor 31 mei 2021 naar [email protected]
 • voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van Vewin, Hans de Groene, tel. 06 – 121 90 891, e-mail [email protected]
 • acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld.