Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater met filter: Standpunten, Drinkwaterbronnen en landbouw

Dit heeft 5 resultaten opgeleverd.

Kaderrichtlijn Water22 december 2021 - Standpunt

Het is urgent om alles op alles te zetten om de KRW doelen voor drinkwaterbronnen uiterlijk in 2027 te halen. Scherp hiervoor het NWP, de SGBP’s en het 7e NAP aan.

WGO Water 1 december 202026 oktober 2020 - Standpunt

Geef aandacht in het WGO Water aan: tijdige wijziging van de WACC methodiek, de beschikbaarheid van de bronnen voor drinkwater, de kwaliteit van bronnen voor drinkwater en PFAS.

AO Water 28 juni 201811 juni 2018 - Standpunt

De inbreng van Vewin voor het AO Water van 28 juni met als kern het bestuursakkoord waterkwaliteit.

Aanpak gewasbeschermings-middelen12 maart 2018 - Standpunt

De Tweede nota duurzame gewasbescherming wordt op dit moment geëvalueerd, en de verwachting is dat het tussendoel en de einddoelen voor de waterkwaliteit met de huidige maatregelen niet gehaald worden.

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.