Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Beleidsnota Drinkwater met filter: Standpunten

Dit heeft 6 resultaten opgeleverd.

Beleidsnota Drinkwater 2021-20264 mei 2021 - Standpunt

Vewin waardeert de Beleidsnota Drinkwater 2021 – 2026 met de opgaven en juiste prioriteiten waarvoor de drinkwatervoorziening staat. Pak de uitwerking voortvarend op.

AO Water 22 juni 20209 juni 2020 - Standpunt

Plaats de bescherming van drinkwaterbronnen centraal, met als voedingsbodem de Nationale Analyse Waterkwaliteit, bij het NWP, de KRW plannen, de Beleidsnota Drinkwater en de versnellingstafels waterkwaliteit.

WGO Water 11 november 201929 oktober 2019 - Standpunt

Geef in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, met regie door de Minister van IenW op ambitie en maatregelen.

De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland12 september 2019 - Standpunt

Vewin vraagt in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, en bestuurlijke afspraken met concrete maatregelen voor de waterkwaliteit.

Initiatiefnota Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland 25 juni 2019 - Standpunt

De initiatiefnota over ‘Droge Voeten’ vraagt aandacht voor de toekomstige beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit voor de drinkwatervoorziening. Vewin heeft hier aandachtspunten bij.

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.