Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Glyfosaat met filter: Standpunten

Dit heeft 4 resultaten opgeleverd.

De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland12 september 2019 - Standpunt

Vewin vraagt in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, en bestuurlijke afspraken met concrete maatregelen voor de waterkwaliteit.

Aanpak gewasbeschermings-middelen12 maart 2018 - Standpunt

De Tweede nota duurzame gewasbescherming wordt op dit moment geƫvalueerd, en de verwachting is dat het tussendoel en de einddoelen voor de waterkwaliteit met de huidige maatregelen niet gehaald worden.

Verbod chemische onkruidbestrijding19 november 2015 - Standpunt

De Tweede Kamer heeft in 2011 met grote meerderheid een motie aangenomen voor een verbod op niet-commercieel gebruik van glyfosaat. Met de wijziging van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden geeft de Staatssecretaris van IenM uitvoering aan de motie. Chemische onkruidbestrijding op verhardingen is vanaf begin 2016 verboden, het professioneel gebruik in overig groen per eind 2017.

Betere regelgeving: overzicht hinderlijke wetgeving -Suggesties Vewin en Unie van Waterschappen- 26 november 2014 - Standpunt

Vewin en de Unie van Waterschappen hebben aan de Europese Commissie een lijst met 5 wetten aangereikt die bij de uitvoering van de taken van de drinkwaterbedrijven en waterschappen hinderlijk zijn.