Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mest met filter: Standpunten

Dit heeft 15 resultaten opgeleverd.

Commissiedebat Mestbeleid16 september 2022 - Standpunt

Veranker de bestaande doelen voor het verminderen van nitraat in drinkwaterbronnen goed in het NPLG en neem een effectief pakket maatregelen op in de provinciale gebiedsplannen.

Nationaal Programma Landelijk Gebied17 juni 2022 - Standpunt

Geef bescherming van drinkwaterbronnen prioriteit in het NPLG, en veranker de doelen voor terugdringen van nitraat en bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen in gebiedsgerichte aanpak.

CD Water 7 juni 202216 mei 2022 - Standpunt

Vewin pleit voor: veilig stelling drinkwatervoorziening, doelen drinkwaterbronnen in KRW en NPLG en duidelijkheid leveringsplicht drinkwater aan bedrijven.

Hoofdlijnendebat LNV1 april 2022 - Standpunt

Vewin verzoekt het Rijk om prioriteit te geven aan de bescherming van drinkwaterbronnen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn11 maart 2022 - Standpunt

Nitraatbelasting van grondwaterbronnen voor drinkwater ontbreekt in het addendum 7e NAP. Vewin pleit ervoor grondwater-beschermingsgebieden een prioritaire status te geven bij het NPLG.

Extra inzet van nieuw kabinet nodig voor drinkwater in de toekomst!23 december 2021 - Standpunt

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit.

Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)28 september 2021 - Standpunt

Geef bij de invulling van het Nationaal Strategisch Plan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid prioriteit aan de verbetering van bodem- en waterkwaliteit, met extra aandacht voor de bescherming van drinkwaterbronnen.

Mestbeleid28 september 2021 - Standpunt

Het 7e NAP moet bijdragen aan het halen van de KRW doelen in 2027. Extra inzet is nodig om in alle grondwater-beschermingsgebieden uiterlijk in 2025 aan de nitraatnorm te voldoen.

Mestbeleid3 november 2020 - Standpunt

Het nieuwe mestbeleid moet bijdragen aan het halen van de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water in alle gebieden bestemd voor drinkwaterproductie.

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)13 mei 2020 - Standpunt

Laat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening concreet doorwerken in de NOVI en omgevingsvisies. Daarnaast moet waterbeschikbaarheid leidend zijn bij de ruimtelijke inrichting.

1 | 2 | Volgende