Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Mijnbouw met filter: Standpunten

Dit heeft 5 resultaten opgeleverd.

De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland12 september 2019 - Standpunt

Vewin vraagt in de komende KRW-planvorming prioriteit aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, en bestuurlijke afspraken met concrete maatregelen voor de waterkwaliteit.

WGO Water 26 november 201819 november 2018 - Standpunt

Het Position Paper WGO 26 november 2018 bevat de punten die Vewin inbrengt bij het WGO en die zijn met name gericht op de waterkwaliteit.

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)18 december 2017 - Standpunt

Geen mijnbouw in of onder drinkwatergebieden. Neem de uitsluitingen van mijnbouw in gebieden voor de waterwinning uit STRONG over in de mijnbouwregelgeving.

Schaliegas: gebieden voor drinkwatervoorziening volledig uitsluiten28 november 2014 - Standpunt

Boren naar schaliegas heeft mogelijk ernstige gevolgen voor grondwater voor de drinkwatervoorziening. Vewin: sluit gebieden voor drinkwatervoorziening volledig uit.

Geen boringen naar schaliegas: risico’s voor drinkwater16 september 2013 - Standpunt

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater. Door boringen naar schaliegas kan grondwater verontreinigd raken. Daarom moet eerst wetenschappelijk onderzoek naar effecten van schaliegas op grondwater worden verricht.