Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: BAW met filter: Waterspiegel

Dit heeft 14 resultaten opgeleverd.

Tien jaar Bestuursakkoord Water23 december 2020 - Waterspiegel

Dankzij het Bestuursakkoord Water (BAW) werken het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sinds 2011 intensief en succesvol samen en geldt hetzelfde voor de samenwerking tussen de overheden en drinkwaterbedrijven in de regio. Goede communicatie, duidelijke verantwoordelijkheden en kosteneffectief samenwerken zijn de destijds afgesproken speerpunten. In 2021 eindigt het BAW. Wij blikken terug op tien jaar BAW met Sander Mager, portefeuillehouder Waterkwaliteit bij de Unie van Waterschappen en lid van het dagelijks bestuur bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Breunis van de Weerd, lid VNG-adviescommissie water (VNG) en burgemeester van Nunspeet, en Riksta Zwart, lid van het Bestuur van Vewin en directeur Waterbedrijf Groningen. Maar bij een terugblik hoort, zeker zo aan het eind van 2020, ook een vooruitblik. Hoe zien zij de toekomst voor zich, zonder het huidige BAW?

Veel aandacht voor (drink)waterkwaliteit en droogte in AO Water13 juli 2020 - Waterspiegel

Op 22 juni vond het Algemeen Overleg (AO) Water plaats in de Tweede Kamer. Op gepaste afstand debatteerden Kamerleden met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Een heel scala aan wateronderwerpen stond op de agenda, met veel aandacht voor waterkwaliteit, droogte en samenwerking binnen de waterketen.

Regionale samenwerking in de waterketen is zeer succesvol - Waterspiegel 3 201924 juni 2019 - Waterspiegel

De regionale samenwerking in de waterketen tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven is zeer succesvol. Uit een inventarisatie in de ‘De Staat van Ons Water 2018’ blijkt dat de voor 2020 beoogde jaarlijkse kostenbesparing van € 450 miljoen nu al ruimschoots wordt behaald.

Minister Cora van Nieuwenhuizen - ‘Bescherming van de bronnen van ons drinkwater staat voorop in het beleid’6 mei 2019 - Waterspiegel

Er liggen op watergebied de nodige uitdagingen op het bordje van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De doelen van de Kaderrichtlijn Water, het beschermen van de bronnen voor de productie van drinkwater, het zorgen voor voldoende kwaliteit en kwantiteit van zoet water en ‘en passant’ het Nederlandse watersysteem klimaatbestendig maken, om er een paar te noemen. Hoe pakt zij dat aan?

Aanvullende afspraken op Bestuursakkoord Water - Waterspiegel 5 201817 december 2018 - Waterspiegel

Op 31 oktober zijn de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW) gepresenteerd. Hiermee krijgt dit succesvolle samenwerkingsverband een vervolg.

De verkokering voorbij - Waterspiegel 5 201817 december 2018 - Waterspiegel

De aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW) zijn op 31 oktober ondertekend door de minister van IenW en de vertegenwoordigers van de koepels van de waterschappen, provincies, gemeenten en de drinkwaterbedrijven in de Stuurgroep Water. Hiermee krijgt dit succesvolle samenwerkingsverband – dat officieel loopt tot 2020 – een vervolg. Op een recente bestuurdersbijeenkomst in Nunspeet namen de waterketenpartners alvast een voorschot op het hernieuwde BAW.

Nieuwe voorzitter Vewin; ‘Werken aan schone bronnen’ - Waterspiegel 2 201825 juni 2018 - Waterspiegel

Per 1 januari 2018 is Peter van der Velden Cees Veerman opgevolgd als voorzitter van Vewin. Na een periode van wederzijdse kennismaking is hij inmiddels samen met alle drinkwaterbedrijven begonnen aan een Strategische Agenda voor de komende jaren. Hij benadrukt dat dit niet alleen een theoretische exercitie is, maar dat de drinkwatersector ook echt de handen uit de mouwen wil steken.

Cees Veerman zwaait af na zes jaar Vewin-voorzitterschap - Waterspiegel 5-201714 december 2017 - Waterspiegel

Toen hij in 2011 aantrad, viel hij met zijn neus in de boter: het kersverse Bestuursakkoord Water, een nieuwe Drinkwaterwet, de invulling van de nieuwe Deltawet en de Omgevingswet

BAW naar de toekomst toe - Samenwerking in de waterketen loont - Waterspiegel 4 201726 oktober 2017 - Waterspiegel

In 2020 moeten de doelen van het huidige Bestuursakkoord Water (2011) bereikt zijn. De voorbereidingen voor een update zijn inmiddels in volle gang. De drinkwaterbedrijven zijn hier een voorstander van, maar of het zover gaat komen, hangt af van de plannen van het nieuwe kabinet. Riksta Zwart (Vewin), Hein van Stokkom (UvW) en Jeroen Smarius (VNG) evalueren de opbrengsten tot nu toe. ‘Het BAW is een bewezen concept.’

Het belang van schoon grondwater - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

Waterspiegel / juni 201712 Meeste Nederlandse drinkwater gewonnen uit grondwater Het belang van schoon grondwater Zo’n 60% van ons drinkwater komt uit grondwater: water dat ooit

1 | 2 | Volgende