Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater met filter: Waterspiegel

Dit heeft 20 resultaten opgeleverd.

Bestuurlijke Versnellingstafels Delta-aanpak Waterkwaliteit8 april 2021 - Waterspiegel

In het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit zijn eind 2018 drie zogeheten bestuurlijke Versnellingstafels ingesteld, om een extra impuls te geven aan de aanpak van de prioriteiten. Inmiddels is dit traject afgerond en heeft voorzitter Gerard Doornbos zijn eindrapportage aangeboden aan de Stuurgroep Water. Annette Ottolini (Evides) en Jelle Hannema (Vitens) blikken terug op de bereikte resultaten en blikken vooruit naar de toekomst.

Stroomgebiedbeheerplannen: geef prioriteit aan kwaliteit drinkwaterbronnen23 december 2020 - Waterspiegel

De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk. Bedreigingen zoals nitraat, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten,industriële stoffen, bodemverontreiniging en klimaatverandering leiden tot een slechtere waterkwaliteit. Hierdoor vergt het meer inspanning om schoon drinkwater te maken. Eind 2021 moeten de Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) en het Nationaal Waterplan (NWP) voor de periode tot 2027 gereed zijn, het jaar dat ook de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) gehaald moeten zijn. In de komende maanden worden de ontwerpplannen ter inzage gelegd.

‘Uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk voorkomen’23 december 2020 - Waterspiegel

In deze laatste maanden van het kabinet is er nog een flink aantal watergerelateerde dossiers dat de aandacht opeist van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66). Rode draad daarin is het omgaan met ongewenste en opkomende stoffen. Wat zijn de ambities van de staatssecretaris op dit gebied?

Behalen doelen Tweede nota duurzame gewasbescherming onzeker - Waterspiegel 5 201817 december 2018 - Waterspiegel

Schoon water in voldoende hoeveelheid is essentieel voor de drinkwatersector én voor vele andere gebruikers, waaronder de landbouw en de industrie. Gelukkig is er de laatste jaren een toenemend besef van de noodzaak om de waterkwaliteit te verbeteren, onder andere vanuit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Toch zijn er nog de nodige knelpunten, onder andere op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen.

Bestuurlijke afspraken waterkwaliteit hard nodig - Waterspiegel 4 20185 november 2018 - Waterspiegel

Enkele jaren geleden was duidelijk dat de waterkwaliteit in grote delen van het land onvoldoende verbeterde om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen en de ambities waar te maken. Er was meer actie nodig en daarom gaven overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten eind 2016 met de Intentieverklaring Delta-aanpak een stevige impuls aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Rijkswaterstaat - de hoeder van het hoofdwatersysteem - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

Van de Gazelle: ‘Er zit natuurlijk een verband tussen waterkwantiteit en waterkwaliteit Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Josan Meijers, lid Bestuurlijk Overleg, IPO - Bescherming grondwater door goede ketensamenwerking - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

We hebben via de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in een patiënt die het slikt: ze zijn bezig met gezondheid en niet met het milieu

Mestprobleem in de praktijk; Landelijke regels-regionale invulling - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

De bodem en de gewassen die erop groeien, kunnen een bepaalde hoeveelheid voedingsmiddelen, zoals nitraten, fosfaten en stikstof verwerken Dat zijn lange zoektochten en procedures

Oplossing mestproblematiek nr - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

28 Waterspiegel / april 2017 Mestbeleid en zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn Oplossing De recente Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater benoemt mest als één van de

Minister Schultz blikt terug - Waterspiegel 1 201720 april 2017 - Waterspiegel

Alleen is zoetwater van goede kwaliteit allesbehalve vanzelfsprekend u bereikte akkoord over de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater de uitdagingen voor uw opvolger

1 | 2 | Volgende