Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Kwaliteitsbewaking met filter: Waterspiegel

Dit heeft 6 resultaten opgeleverd.

Het belang van Europese richtlijnen en wetgeving7 juni 2021 - Waterspiegel

Jan Peter van der Hoek is als directeur Innovatie van Waternet en hoogleraar Drinkwatervoorziening aan de TU Delft helemaal thuis in de wereld van risicomanagement op het gebied van drinkwater. Hij vertelt over het belang van Europese richtlijnen en wetgeving voor de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Evaluatie Drinkwaterwet - ‘Publieke drinkwatervoorziening vergt integraal toezicht’ - Waterspiegel 5-201714 december 2017 - Waterspiegel

Onlangs heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het rapport ‘Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet’ aan de Tweede Kamer gestuurd. De minister schrijft dat zij de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport overneemt. De drinkwatersector kan zich in het algemeen goed vinden in haar reactie.

Normering best belangrijk - Waterspiegel 3 20176 juli 2017 - Waterspiegel

De Nederlandse Waterwet, de Drinkwaterwet en de Europese Kaderrichtlijn Water stellen eisen aan de kwaliteit van drinkwater, oppervlaktewater, grondwater en afvalwater. Zeker weten of water veilig of schoon is, doe je door te meten. Maar hoe meet je en waar kijk je naar? Dat staat in normen die worden opgesteld bij NEN, het Nederlandse kennisnetwerk voor normalisatie.

Drinkwater maken in de praktijk - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

Waterspiegel / juni 201724 Oasen: De bodem als duurzame filter ‘Naast de rivier pompen we oevergrondwater op Dit is rivierwater dat jarenlang is gefilterd door de bodem

Wim van Vierssen, directeur KWR - 'kwaliteit komt nooit vanzelf' - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

Waterspiegel / juni 201730 De beschikbaarheid van voldoende, schoon water is een wereldwijd maatschappelijk vraagstuk geworden KWR helpt om de watercyclus optimaal te bouwen en

Hilde Prummel, directeur WLN - 'Drinkwaterlaboratoria houden de wacht' - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

Waterspiegel / juni 201732 Goede monitoring steeds belangrijker ‘Drinkwaterlaboratoria houden de wacht’ De vier erkende Nederlandse waterlaboratoria zijn belangrijke schakels in