Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Waterbewust met filter: Waterspiegel

Dit heeft 26 resultaten opgeleverd.

De circulaire waterwijk van de toekomst25 maart 2022 - Waterspiegel

Het project SUPERLOCAL is de eerste circulaire wijk van Europa. Een gebiedsontwikkelingsproject waarbij sociale waarden belangrijk zijn en materialen, grondstoffen, water en energie worden hergebruikt.

Waterbeeld: 50-literhuis24 december 2021 - Waterspiegel

Dunea heeft te maken met een stevige productieopgave vanwege snelle bevolkingsgroei in de regio. Het drinkwaterbedrijf ziet dat de hele waterketen is gebaat bij bewust en duurzaam drinkwatergebruik.

Column Marjon Bachra: Elke druppel telt19 oktober 2021 - Waterspiegel

In elke Waterspiegel vragen wij een columnist zijn of haar visie te geven op een actueel thema. Deze keer is dat Marjon Bachra, directeur-bestuurder JOGG.

Waterpaspoort - Pieter Grinwis7 september 2021 - Waterspiegel

‘Water vind ik fascinerend. Ik heb er dus zelfs een tijdlang mijn werk van kunnen maken. Maar water is meer dan fascinerend.

Derde editie Nationale Kraanwaterdag7 september 2021 - Waterspiegel

Op woensdag 22 september is het Nationale Kraanwaterdag: een jaarlijks initiatief van alle drinkwaterbedrijven. Het thema van dit jaar is kraanwater als de gezonde en sportieve dorstlesser. Op deze dag drinken kinderen op bso’s en basisscholen alleen kraanwater en krijgen ze les over waarom water belangrijk is voor het lichaam.

Voldoende drinkwaterbronnen7 juni 2021 - Waterspiegel

Het Nederlandse watersysteem, waaronder de drinkwatervoorziening, staat onder druk door droogte, verzilting en de steeds toenemende vraag van gebruikers. De omslag naar een toekomstbestendige waterhuishouding is één van de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Deze puzzel moeten we samen leggen, met alle bij het watersysteem betrokken partijen. Dit vraagt politieke urgentie en brede maatschappelijke consensus over de randvoorwaarden. Naar analogie van het Klimaatakkoord pleit Vewin voor een Nationaal Waterakkoord, met brede afspraken over de transitie naar een klimaatrobuust systeem, zodat de toekomstige waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit worden verzekerd.

Bewust en zuinig watergebruik7 juni 2021 - Waterspiegel

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen staat het zoetwatersysteem – en daarmee de bronnen voor de drinkwatervoorziening – in toenemende mate onder druk. Vraag en aanbod moeten in balans blijven en dat vraagt om bewustwording van álle watergebruikers: particuliere en zakelijke. Een versterkt drinkwaterbewustzijn voorkomt verspilling van drinkwater. Daarnaast zullen we anders moeten omgaan met onze waterverdeling, om op de juiste plek en op het juiste moment voldoende water tot onze beschikking te hebben. Door de langere perioden van droogte is er vaker sprake van een piekvraag. Dit vraagt om bewust en zuinig watergebruik.

Tien jaar Bestuursakkoord Water23 december 2020 - Waterspiegel

Dankzij het Bestuursakkoord Water (BAW) werken het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sinds 2011 intensief en succesvol samen en geldt hetzelfde voor de samenwerking tussen de overheden en drinkwaterbedrijven in de regio. Goede communicatie, duidelijke verantwoordelijkheden en kosteneffectief samenwerken zijn de destijds afgesproken speerpunten. In 2021 eindigt het BAW. Wij blikken terug op tien jaar BAW met Sander Mager, portefeuillehouder Waterkwaliteit bij de Unie van Waterschappen en lid van het dagelijks bestuur bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Breunis van de Weerd, lid VNG-adviescommissie water (VNG) en burgemeester van Nunspeet, en Riksta Zwart, lid van het Bestuur van Vewin en directeur Waterbedrijf Groningen. Maar bij een terugblik hoort, zeker zo aan het eind van 2020, ook een vooruitblik. Hoe zien zij de toekomst voor zich, zonder het huidige BAW?

Nationale Kraanwaterdag groot succes23 december 2020 - Waterspiegel

Op 23 september 2020 deden in heel Nederland scholen en bso’s mee met de eerste Nationale Kraanwaterdag. De kinderen leerden waar hun kraanwater vandaan komt, hoe de zuivering van water in z’n werk gaat en hoe je zuinig kunt omgaan met water. De Nationale Kraanwaterdag werd ’s ochtends officieel geopend op basisschool De Taaltuin in Schiedam, door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

Deltacommissaris Peter Glas bezoekt Brabant Water25 september 2020 - Waterspiegel

Deltacommissaris Peter Glas bracht op 16 juli een werkbezoek aan Brabant Water. Algemeen directeur Guïljo van Nuland ontving hem samen met de voorzitter (Peter van der Velden) en de directeur (Hans de Groene) van Vewin op het drinkwaterproductiebedrijf in Seppe. Onderwerp van gesprek was een klimaatrobuuste drinkwatervoorziening.

1 | 2 | 3 | Volgende