Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Waterbewust met filter: Consumenten

Dit heeft 29 resultaten opgeleverd.

Water en bodem sturend29 november 2022 - Standpunt

De zorgplicht voor de openbare drinkwatervoorziening moet actief worden ingevuld bij de uitwerking van water en bodem sturend in de provinciale gebiedsprogramma’s.

Waterbewust bouwen: wijziging Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit24 augustus 2022 - Standpunt

Frequentere droge perioden en verminderd beschikbare drinkwaterbronnen maken bewuster drinkwatergebruik noodzakelijk. Verruiming van de mogelijkheden voor huishoudelijk gebruik van regenwater kan daaraan bijdragen.

Droogte: vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening3 augustus 2022 - Nieuwsbericht

Zoals elk jaar houden Rijkswaterstaat, waterschappen, Vewin, provincies en betrokken ministeries de watertoestand sinds maart in de gaten. Sinds 13 juli 2022 is opgeschaald naar het niveau "dreigend watertekort" (niveau 1). Vanaf vandaag geldt een nationaal "feitelijk watertekort" (niveau 2).

Watersector en berichtgeving over droogte en toenemend risico watertekort13 juli 2022 - Onderwerpnieuws

Tijdens een lange periode met weinig neerslag, kan de waterbeschikbaarheid in Nederland afnemen. Zo kan de waterstand op de grote rivieren Rijn en Maas lager zijn dan normaal, wat beperkingen kan geven voor de scheepvaart en het inlaten van oppervlaktewater naar verschillende gebieden. Op hoger gelegen delen van Nederland kunnen grondwaterstanden wegzakken en watergangen droogvallen.

De circulaire waterwijk van de toekomst25 maart 2022 - Waterspiegel

Het project SUPERLOCAL is de eerste circulaire wijk van Europa. Een gebiedsontwikkelingsproject waarbij sociale waarden belangrijk zijn en materialen, grondstoffen, water en energie worden hergebruikt.

Kwaliteit bodem-, grond- en oppervlaktewater moet topprioriteit ILT worden volgens Nederlander 30 september 2021 - Nieuwsbericht

De kwaliteit van het bodem-, grond- & oppervlaktewater is voor Nederlanders het belangrijkste onderwerp waar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zich met handhaving en toezicht op zou moeten richten. Ook vinden ze de regelgeving rondom drinkwater belangrijk om te zorgen dat de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater goed is en blijft. Dit blijkt uit recent publieksonderzoek door de ILT.

Derde editie Nationale Kraanwaterdag7 september 2021 - Waterspiegel

Op woensdag 22 september is het Nationale Kraanwaterdag: een jaarlijks initiatief van alle drinkwaterbedrijven. Het thema van dit jaar is kraanwater als de gezonde en sportieve dorstlesser. Op deze dag drinken kinderen op bso’s en basisscholen alleen kraanwater en krijgen ze les over waarom water belangrijk is voor het lichaam.

Nationale Kraanwaterdag groot succes23 december 2020 - Waterspiegel

Op 23 september 2020 deden in heel Nederland scholen en bso’s mee met de eerste Nationale Kraanwaterdag. De kinderen leerden waar hun kraanwater vandaan komt, hoe de zuivering van water in z’n werk gaat en hoe je zuinig kunt omgaan met water. De Nationale Kraanwaterdag werd ’s ochtends officieel geopend op basisschool De Taaltuin in Schiedam, door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

Veel drinkwater gebruikt, geen knelpunten geweest of verwacht18 augustus 2020 - Nieuwsbericht

De afgelopen twee weken is er tijdens de hittegolf regionaal fors meer water gebruikt dan normaal. Daarbij was echter geen sprake van een recordverbruik. De vraagtoename naar drinkwater varieerde in de piek tussen de 10% en 53% per dag. Er hebben zich geen knelpunten voorgedaan in de drinkwatervoorziening.

Beduidend hogere drinkwatervraag tijdens hittegolf10 augustus 2020 - Nieuwsbericht

Tijdens de hittegolf van de afgelopen dagen was het drinkwaterverbruik in het weekend van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus beduidend hoger dan normaal.

1 | 2 | 3 | Volgende