Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Kwaliteitsbewaking met filter: Drinkwaterbronnen

Dit heeft 3 resultaten opgeleverd.

Rapport Planbureau onderstreept noodzaak extra inzet voor waterkwaliteit26 september 2018 - Nieuwsbericht

Met het voorgenomen beleid, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW), het mest- en het gewasbeschermingsbeleid, zullen in de meeste wateren niet alle KRW-doelen voor 2027 worden gehaald.

Hilde Prummel, directeur WLN - 'Drinkwaterlaboratoria houden de wacht' - Waterspiegel 2 201712 juni 2017 - Waterspiegel

Waterspiegel / juni 201732 Goede monitoring steeds belangrijker ‘Drinkwaterlaboratoria houden de wacht’ De vier erkende Nederlandse waterlaboratoria zijn belangrijke schakels in

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.