Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Deltaprogramma Zoetwater met filter: Drinkwaterbronnen en landbouw

Dit heeft 6 resultaten opgeleverd.

WGO Water 1 december 202026 oktober 2020 - Standpunt

Geef aandacht in het WGO Water aan: tijdige wijziging van de WACC methodiek, de beschikbaarheid van de bronnen voor drinkwater, de kwaliteit van bronnen voor drinkwater en PFAS.

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)13 mei 2020 - Standpunt

Laat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening concreet doorwerken in de NOVI en omgevingsvisies. Daarnaast moet waterbeschikbaarheid leidend zijn bij de ruimtelijke inrichting.

Zomereditie Waterspiegel: leven in de delta, gewasbeschermingsmiddelen en waterschappen1 juli 2019 - Nieuwsbericht

Het zomernummer van de Waterspiegel is uit. In dit nummer onder meer de visie van Deltacommissaris Peter Glas op onze delta, verschillende reacties op de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en aandacht voor de waterschappen in het drieluik verkiezingen. Ook blikt scheidend directeur van WML Ria Doedel vooruit en terug op ruim twaalf jaar WML.

‘Kwetsbare gebieden robuuster maken door water vast te houden’ - Waterspiegel 3 201820 september 2018 - Waterspiegel

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) is een project van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost, gericht op het optimaal verdelen van het beschikbare water in de oostelijke delen van Nederland. Het gaat daarbij om de beschikbaarheid van zowel oppervlakte- als grondwater voor alle gebruikers: landbouw, natuur, industrie en drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijf Vitens is actief binnen een aantal deelprojecten van ZON

AO Water 28 juni 201811 juni 2018 - Standpunt

De inbreng van Vewin voor het AO Water van 28 juni met als kern het bestuursakkoord waterkwaliteit.

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.