Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Waterbesparing met filter: Drinkwaterbronnen en landbouw

Dit heeft 9 resultaten opgeleverd.

Water en bodem sturend29 november 2022 - Standpunt

De zorgplicht voor de openbare drinkwatervoorziening moet actief worden ingevuld bij de uitwerking van water en bodem sturend in de provinciale gebiedsprogramma’s.

Droogte: vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening3 augustus 2022 - Nieuwsbericht

Zoals elk jaar houden Rijkswaterstaat, waterschappen, Vewin, provincies en betrokken ministeries de watertoestand sinds maart in de gaten. Sinds 13 juli 2022 is opgeschaald naar het niveau "dreigend watertekort" (niveau 1). Vanaf vandaag geldt een nationaal "feitelijk watertekort" (niveau 2).

Dialoogtafel Noord-Oost: woningbouw, vervuiling van bronnen en omgaan met de stijgende watervraag20 mei 2022 - Nieuwsbericht

Op 19 mei vond in Glimmen, middenin een waterwingebied van Waterbedrijf Groningen, de eerste dialoogtafel van de 'Toekomst van ons drinkwater' plaats. De directeuren van de drie drinkwaterbedrijven die in deze regio actief zijn, Vitens, Waterbedrijf Groningen en WMD, namen plaats aan de blauwe tafel. Zij gingen in gesprek met verschillende stakeholders van binnen en buiten de regio over de uitdagingen die zij tegenkomen in de praktijk.

Drinkwaterbedrijven gaan dialoog aan over de ‘Toekomst van ons drinkwater’28 april 2022 - Nieuwsbericht

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Extra maatregelen zijn nodig om de tijdige beschikbaarheid van drinkwater voor alle nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, te kunnen garanderen.

Toekomst van ons drinkwater25 maart 2022 - Waterspiegel

Op woensdag 2 februari 2022 organiseerde Vewin in de Rode Olifant aan het Haagse Malieveld een online talkshow over de toekomst van ons drinkwater. Aan de hand van drie thema’s spraken Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van de drinkwatersector over de uitdagingen waar de drinkwaterbedrijven in de praktijk tegenaan lopen, over het kabinetsbeleid op deze gebieden en over noodzakelijke acties. Dit gebeurde aan de hand van drie thema’s: waterkwaliteit, waterkwantiteit en ‘Toekomst van ons drinkwater’.

Droog en warm: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water5 augustus 2020 - Nieuwsbericht

Het landelijk neerslagtekort is de afgelopen twee weken iets gestabiliseerd, maar is nog steeds relatief groot. De komende week wordt droog en zeer warm weer verwacht. De afvoer van de Rijn is laag, zal de komende dagen stijgen door neerslag in het stroomgebied, en daarna weer dalen.

Neerslagtekort stabiliseert, nog geen einde aan de droogte9 juli 2020 - Nieuwsbericht

De aanzienlijke hoeveelheid neerslag van de afgelopen weken heeft voor verdere verlichting van de droogte in grote delen van het land gezorgd. Ook in het stroomgebied van de Rijn en de Maas is neerslag gevallen, waardoor er op dit moment voldoende water Nederland binnenkomt om aan de watervraag te kunnen voldoen. In sommige hoger gelegen gebieden in het land is aanvoer van rivierwater niet mogelijk en daar zijn de grondwaterstanden regionaal nog laag.

Droogte: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water 24 juni 2020 - Nieuwsbericht

Ondanks het droge voorjaar doen zich vooralsnog geen knelpunten voor in de bronnen (grond – en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De verwachting voor de komende dagen is dat de watervraag gaat stijgen als gevolg van warm en droog weer. De drinkwaterbedrijven hebben zich hierop voorbereid en roepen gebruikers op om bewust om te gaan met drinkwater.

Droogte: gevolgen merkbaar, vooralsnog geen knelpunten drinkwatervoorziening 11 juni 2020 - Nieuwsbericht

De drinkwatersector heeft in het warme Pinksterweekend te maken gehad met lokaal zeer hoge waterafzetten. Dit heeft op een paar plaatsen geleid tot drukverlaging. De watervraag is na het Pinksterweekend gestabiliseerd.