Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Geneesmiddelen met filter: Standpunten, Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen

Dit heeft 8 resultaten opgeleverd.

Kaderrichtlijn Water25 mei 2023 - Standpunt

Het is urgent om alles op alles te zetten om de KRW doelen voor drinkwaterbronnen uiterlijk in 2027 te halen; neem hiervoor extra maatregelen.

Medicijnresten in water17 november 2020 - Standpunt

Ter voorkoming van medicijnresten in drinkwaterbronnen moet op EU en Nationaal niveau ingezet worden op uitvoering en monitoring van maatregelen in alle schakels van de geneesmiddelenketen.

AO Water 28 juni 201811 juni 2018 - Standpunt

De inbreng van Vewin voor het AO Water van 28 juni met als kern het bestuursakkoord waterkwaliteit.

Aanpak geneesmiddelen in drinkwaterbronnen7 maart 2018 - Standpunt

De kwaliteit van de drinkwaterbronnen staat onder druk door toenemend medicijngebruik. Er dient ingezet te worden op een ketenaanpak met maatregelen in alle schakels van de geneesmiddelenketen.

Aanpak geneesmiddelen in drinkwaterbronnen4 december 2017 - Standpunt

De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder druk door toenemend medicijngebruik. Alle schakels in de keten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om dit terug te dringen.

WGO Water 27 november 201710 november 2017 - Standpunt

In aanloop naar het Wetgevingsoverleg van 27 november schetst Vewin de actuele ontwikkelingen die op gebied van drinkwater de aandacht van de Tweede Kamer vergen.

AO Water 21 juni 201722 mei 2017 - Standpunt

Het Position Paper voor het AO Water op 21 juni 2017 vraagt aandacht voor de volgende thema's: de Delta aanpak waterkwaliteit, mest, transparantie, geneesmiddelen, risico's van industriële lozingen em bodemverontreiniging.

Waterspiegel: ​Nodeloze vertraging noodzakelijke EU normering van hormoon-verstorende stoffen15 juni 2013 - Standpunt

Vewin waarschuwt in Waterspiegel Updatre voor de gevolgen van de sterk afgezwakte Europese richtlijn Prioritaire stoffen. Inzet Vewin: voeg farmaceutische stoffen toe aan aan de prioritaire stoffenlijst.