Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: GenX met filter: Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen

Dit heeft 60 resultaten opgeleverd.

Reactie op RIVM-rapport PFAS in Nederlands drinkwater19 oktober 2022 - Nieuwsbericht

Het Nederlands drinkwater voldoet aan de eisen vanuit de Europese Drinkwater Richtlijn voor PFAS, zo concludeert het RIVM-rapport dat de meetgegevens van de drinkwaterbedrijven tussen 2015 en 2021 evalueerde.

Chemische vervuiling vanaf nu op wereldschaal aangepakt4 maart 2022 - Nieuwsbericht

Afgelopen week is in de milieuvergadering van de Verenigde Naties in Nairobi, Kenia, besloten het nog steeds groeiende gebruik en dumping (lozing) van chemicaliën, afval, microplastics en hormoonverstorende middelen op wereldschaal aan te pakken. Dit gebeurde met steun van Nederland.

WGO Water 22 november 202129 oktober 2021 - Standpunt

Maak inzichtelijk welk maatregelenpakket nodig is om de KRW doelen voor de bronnen voor drinkwaterproductie te halen.

Tweede Kamer scherpt Nederlandse inzet verbod PFAS aan 13 oktober 2021 - Nieuwsbericht

De Tweede Kamer heeft gisteren drie moties aangenomen van de Kamerleden Bouchallikht (GL), Van Esch (PvdD), Hagen (D66) en Beckerman (SP) over de vermindering van blootstelling aan PFAS. Hiermee roept de Kamer opde Nederlandse inzet voor een verbod voor niet-essentiële toepassingen verder te verscherpen.

Kamer vraagt om extra inzet en acties rond bronaanpak PFAS8 oktober 2021 - Nieuwsbericht

In het Tweeminutendebat “Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie” van 7 oktober 2021 zijn vijf moties ingediend, door Bouchallikht (GL), Van Esch (PvdD), Hagen (D66) en Beckerman (SP). In alle gevallen steunden zij het principiële standpunt van Vewin om PFAS bij de bron aan te pakken, dus te voorkomen dat het in het milieu komt.

EFSA-opinie blootstelling PFAS22 september 2021 - Standpunt

Zet binnen Europa in op het zo snel mogelijk realiseren van een volledig verbod van PFAS

RIVM-rapport PFAS: Drinkwatersector wil totaalverbod7 september 2021 - Waterspiegel

De aanwezigheid van PFAS in voedsel, bodem, lucht en (kraan)water en het effect daarvan op de gezondheid is veel in het nieuws vanwege een recent RIVM-onderzoek. Het RIVM vindt het verantwoord om kraanwater te drinken.

EFSA-opinie PFAS over voedsel en drinkwater22 april 2021 - Standpunt

PFAS en EFSA opinie: Vewin pleit voor aanpak bij de bron en normstelling op basis van evenwichtige afweging blootstelling.

Afspraken versnellingstafels waterkwaliteit vastgesteld, focus nodig op goede uitvoering 24 maart 2021 - Nieuwsbericht

De minister van IenW heeft onlangs de afspraken gepresenteerd die voortkomen uit de eind 2018 opgerichte 'Versnellingstafels'. Deze tafels zijn toen ingericht om via concrete maatregelen het tempo te verhogen in de verbetering van de waterkwaliteit. Vewin vindt het belangrijk dat deze afspraken er nu zijn, want Vewin heeft al vanaf het begin gepleit voor een concrete set aan bestuurlijke afspraken die de waterkwaliteit daadwerkelijk verbeteren.

RIVM gaat grenswaarden PFAS in voedsel, bodem, lucht en (drink)water opnieuw beoordelen18 januari 2021 - Nieuwsbericht

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft in september 2020 een nieuwe wetenschappelijke opinie uitgebracht over de gezondheidsrisico's door de aanwezigheid van PFAS in voedsel. De EFSA heeft de hoeveelheid PFAS berekend die mensen veilig binnen mogen krijgen gedurende hun hele leven (gezondheidskundige grenswaarde). Deze ligt lager dan voorheen.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende