Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Waterbesparing met filter: Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen

Dit heeft 6 resultaten opgeleverd.

Waterspiegel 3: Woningbouwopgave, kwaliteit Maaswater en geothermie17 oktober 2022 - Nieuwsbericht

Waterspiegel nummer 3, 2022 is verschenen. In dit nummer aandacht voor de woningbouwopgave in Nederland en de drinkwatervoorziening. Ook gaan we na wat de samenwerking in de Schone Maaswaterketen heeft opgeleverd en maken we nader kennis met Paulien Pistor, directeur PWN. De ondergrond wordt niet vergeten in een artikel over hoe het boren naar geothermie en de drinkwatervoorziening wel of niet samen kunnen gaan.

Drinkwaterbedrijven gaan dialoog aan over de ‘Toekomst van ons drinkwater’28 april 2022 - Nieuwsbericht

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Extra maatregelen zijn nodig om de tijdige beschikbaarheid van drinkwater voor alle nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, te kunnen garanderen.

Voldoende drinkwaterbronnen7 juni 2021 - Waterspiegel

Het Nederlandse watersysteem, waaronder de drinkwatervoorziening, staat onder druk door droogte, verzilting en de steeds toenemende vraag van gebruikers. De omslag naar een toekomstbestendige waterhuishouding is één van de grote maatschappelijke transities van onze tijd. Deze puzzel moeten we samen leggen, met alle bij het watersysteem betrokken partijen. Dit vraagt politieke urgentie en brede maatschappelijke consensus over de randvoorwaarden. Naar analogie van het Klimaatakkoord pleit Vewin voor een Nationaal Waterakkoord, met brede afspraken over de transitie naar een klimaatrobuust systeem, zodat de toekomstige waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit worden verzekerd.

Waterdebat: schouders onder schoonwaterakkoord8 april 2021 - Waterspiegel

Vewin en de Unie van Waterschappen organiseerden in aanloop naar de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op dinsdag 9 februari het Waterdebat. De organisatoren kunnen terugkijken op een levendig debat, waar het grote belang van water door alle deelnemers onderschreven werd. In twee rondes debatteerden acht (kandidaat-)Kamerleden met elkaar en met een aantal vertegenwoordigers vanuit natuur, industrie en landbouw over watergerelateerde stellingen. Hoewel het op het eerste gezicht soms leek alsof iedereen het met elkaar eens was, zorgde gespreksleider Maarten Bouwhuis voor voldoende prikkelende vragen om tot een echt debat te komen.

Joyce Nelissen, directeur Waterleiding Maatschappij Limburg: ‘We moeten als sector onze krachten bundelen’25 september 2020 - Waterspiegel

Joyce Nelissen was op 15 september alweer een jaar directeur van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Zij volgde vorig jaar Ria Doedel op die na ruim twaalf jaar directeurschap afscheid nam. Enthousiast geeft Nelissen aan dat het nu een mooi moment is om meer te vertellen over haar rol, aanpak en wensen.

Veel aandacht voor (drink)waterkwaliteit en droogte in AO Water24 juni 2020 - Nieuwsbericht

Op 22 juni vond het Algemeen Overleg Water plaats in de Tweede Kamer. Op gepaste afstand debatteerden Kamerleden met minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW. Een heel scala aan wateronderwerpen stond op de agenda, met veel aandacht voor waterkwaliteit, droogte en samenwerking binnen de waterketen.