Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: Geneesmiddelen met filter: Standpunten, Europese regelgeving

Dit heeft 4 resultaten opgeleverd.

Kaderrichtlijn Water25 mei 2023 - Standpunt

Het is urgent om alles op alles te zetten om de KRW doelen voor drinkwaterbronnen uiterlijk in 2027 te halen; neem hiervoor extra maatregelen.

Medicijnresten in water17 november 2020 - Standpunt

Ter voorkoming van medicijnresten in drinkwaterbronnen moet op EU en Nationaal niveau ingezet worden op uitvoering en monitoring van maatregelen in alle schakels van de geneesmiddelenketen.

AO Water 28 juni 201811 juni 2018 - Standpunt

De inbreng van Vewin voor het AO Water van 28 juni met als kern het bestuursakkoord waterkwaliteit.

Waterspiegel: ​Nodeloze vertraging noodzakelijke EU normering van hormoon-verstorende stoffen15 juni 2013 - Standpunt

Vewin waarschuwt in Waterspiegel Updatre voor de gevolgen van de sterk afgezwakte Europese richtlijn Prioritaire stoffen. Inzet Vewin: voeg farmaceutische stoffen toe aan aan de prioritaire stoffenlijst.