Zoekresultaat

U heeft gezocht op tag: BAW met filter: Financiën, doelmatigheid en statistiek

Dit heeft 17 resultaten opgeleverd.

Doelen Bestuursakkoord Water behaald, Vewin wil samenwerking voortzetten in Nationaal Waterakkoord3 juni 2021 - Nieuwsbericht

In 2011 hebben Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Bestuursakkoord Water (BAW) maatregelen afgesproken voor een doelmatiger waterbeheer. Daarmee werd beoogd om de kwaliteit van het beheer te verbeteren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Oproep aan het nieuwe kabinet25 mei 2021 - Standpunt

Vewin heeft de prioriteiten van de drinkwatersector voor de komende periode onder de aandacht gebracht bij de informateur, te beginnen met de oproep tot een Nationaal Waterakkoord.

Vewin pleit bij informateur voor Nationaal Waterakkoord 19 mei 2021 - Nieuwsbericht

Vewin heeft vandaag in een brief aan de informateur Mariëtte Hamer aandacht gevraagd voor de drinkwatervoorziening in Nederland. Goed drinkwater, 24x7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Drinkwaterbedrijven moeten daarvoor steeds meer inspanningen verrichten.

Tien jaar Bestuursakkoord Water23 december 2020 - Waterspiegel

Dankzij het Bestuursakkoord Water (BAW) werken het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sinds 2011 intensief en succesvol samen en geldt hetzelfde voor de samenwerking tussen de overheden en drinkwaterbedrijven in de regio. Goede communicatie, duidelijke verantwoordelijkheden en kosteneffectief samenwerken zijn de destijds afgesproken speerpunten. In 2021 eindigt het BAW. Wij blikken terug op tien jaar BAW met Sander Mager, portefeuillehouder Waterkwaliteit bij de Unie van Waterschappen en lid van het dagelijks bestuur bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Breunis van de Weerd, lid VNG-adviescommissie water (VNG) en burgemeester van Nunspeet, en Riksta Zwart, lid van het Bestuur van Vewin en directeur Waterbedrijf Groningen. Maar bij een terugblik hoort, zeker zo aan het eind van 2020, ook een vooruitblik. Hoe zien zij de toekomst voor zich, zonder het huidige BAW?

Veel aandacht voor (drink)waterkwaliteit en droogte in AO Water24 juni 2020 - Nieuwsbericht

Op 22 juni vond het Algemeen Overleg Water plaats in de Tweede Kamer. Op gepaste afstand debatteerden Kamerleden met minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW. Een heel scala aan wateronderwerpen stond op de agenda, met veel aandacht voor waterkwaliteit, droogte en samenwerking binnen de waterketen.

Samenwerking waterketen levert topresultaten op4 juni 2020 - Nieuwsbericht

Kort geleden rapporteerde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de uitvoering van het waterbeleid in de Staat van ons Water. Hierin staan onder andere de resultaten van het Bestuursakkoord Water (BAW) beschreven.

Regionale samenwerking in de waterketen is zeer succesvol - Waterspiegel 3 201924 juni 2019 - Waterspiegel

De regionale samenwerking in de waterketen tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven is zeer succesvol. Uit een inventarisatie in de ‘De Staat van Ons Water 2018’ blijkt dat de voor 2020 beoogde jaarlijkse kostenbesparing van € 450 miljoen nu al ruimschoots wordt behaald.

Regionale samenwerking in de waterketen is zeer succesvol 15 mei 2019 - Nieuwsbericht

De regionale samenwerking in de waterketen tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven is zeer succesvol.

Aanvullende afspraken op Bestuursakkoord Water - Waterspiegel 5 201817 december 2018 - Waterspiegel

Op 31 oktober zijn de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW) gepresenteerd. Hiermee krijgt dit succesvolle samenwerkingsverband een vervolg.

De verkokering voorbij - Waterspiegel 5 201817 december 2018 - Waterspiegel

De aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW) zijn op 31 oktober ondertekend door de minister van IenW en de vertegenwoordigers van de koepels van de waterschappen, provincies, gemeenten en de drinkwaterbedrijven in de Stuurgroep Water. Hiermee krijgt dit succesvolle samenwerkingsverband – dat officieel loopt tot 2020 – een vervolg. Op een recente bestuurdersbijeenkomst in Nunspeet namen de waterketenpartners alvast een voorschot op het hernieuwde BAW.

1 | 2 | Volgende